HATÁROZATOK TÁRA


Közgyűlési határoztok 2015-2018

Közgyűlési határozatok 2019

Közgyűlési határozatok 2020


Elnökségi határozatok


2024

EH 1/2024 (II.24.) Elnökségi határozat

Az Elnökség 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás (3 fő távollétében) mellett felkéri a főtitkárt, hogy ellenőrizze a 2023. évi nyári táborban résztvevők névsorát, az általuk igénybe vett szolgáltatásokat, és ennek megfelelően tegyen javaslatot, amely rendezi az egyes kifizetéseket, esetleges tartozásokat.

EH 2/2024 (II.24.) Elnökségi határozat

Az Elnökség 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás (3 fő távollétében) mellett az EH 15/2023 (VI.22) határozat „függőben” megjelölését törli, az Angyalföldi Természetbarát és Testedző Egyesület 2023.06.22-i időponttól teljes jogú tagjának tekinti.

EH 3/2024 (II.24.) Elnökségi határozat

Az Elnökség 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás (3 fő távollétében) mellett felkéri a főtitkárt, hogy pontosan vizsgálja meg, az EH 1-8/2023 (VI.22) határozatokban foglalt egyes támogatási összegek kifizetése megtörtént-e rendben, az esetleges eltérést jelezze az elnökség felé.

EH 4/2024 (II.24.) Elnökségi határozat

Az Elnökség 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás (3 fő távollétében) – tudomásul véve a versenyengedélyek állami oldalról történő emelését is – a 2024. március 1. után kiváltott versenyengedélyek díját 5000 forintban állapítja meg. Azoknak a versenyzőknek, akik a Magyar Grappling Szövetség versenyengedélyével is rendelkeznek, a versenyengedély díja kedvezményesen 3000 forint. Az így kiváltott versenyengedélyek érvényessége a kiállítás naptári évére, egy versenyévadra szólnak. Ezzel egyidőben az Elnökség a korábbi, EH/2023 (I.21) határozatot hatályon kívül helyezi.

EH 5/2024 (II.24.) Elnökségi határozat

Az Elnökség 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás (3 fő távollétében) mellett – tekintettel az Alapszabály 4. § (1) bekezdésében foglaltakra is – nem tesz javaslatot a jelenlegi 15.000 forintos egyesületi tagdíj módosítására majd az erről határozó 2024. évi rendes Közgyűlésnek.

EH 6/2024 (II.24.) Elnökségi határozat

Az Elnökség 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás (3 fő távollétében) mellett úgy határozott, hogy elfogadja a West Warriors Sportegyesület tagfelvételi kérelmét és regisztrálja a sportszervezetet az MSJJSZ tagnyilvántartásába.

EH 7/2024 (II.24.) Elnökségi határozat

Az Elnökség 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás (3 fő távollétében) mellett úgy határozott, hogy az egységes versenyszabályzatot, mint tervezetet az Elnökség tagjai között elektronikus formában vitára bocsátja, azzal, hogy 2024. március 24-ig minden elnökségi tag tegyen észrevételt az egységes szöveggel kapcsolatban. A folyamat felelőse Ziegler Csaba alelnök.

EH 8/2024 (II.24.) Elnökségi határozat

Az Elnökség 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás (3 fő távollétében) mellett úgy határozott, hogy az egységes kvalifikációs szabályzatot, mint tervezetet az Elnökség tagjai között elektronikus formában vitára bocsátja, azzal, hogy 2024. március 24-ig minden elnökségi tag tegyen észrevételt az egységes szöveggel kapcsolatban. A folyamat felelőse Ziegler Csaba alelnök.

EH 9/2024 (II.24.) Elnökségi határozat

Az Elnökség 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás (3 fő távollétében) mellett úgy határozott, hogy az egységes támogatási szabályzatot, mint tervezetet az Elnökség tagjai között elektronikus formában vitára bocsátja, azzal, hogy 2024. március 24-ig minden elnökségi tag tegyen észrevételt az egységes szöveggel kapcsolatban. A folyamat felelőse Ziegler Csaba alelnök.

EH 10/2024 (II.24.) Elnökségi határozat

Az Elnökség 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás (3 fő távollétében) mellett úgy határozott, hogy felkéri az Elnököt, hogy vegye fel a kapcsolatot az IBIN Kígyó Dojo Harcművészeti Sportegyesülettel, és közösen vizsgálják felül a 2019-ben megkötött szerződés feltételeit, azok teljesülését.

EH 1/2024 (IV.02.) Elnökségi határozat

Az Elnökség 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás (2 fő nem szavazott) mellett úgy határozott, hogy elfogadja a Romanek SE tagfelvételi kérelmét és regisztrálja a sportszervezetet az MSJJSZ tagnyilvántartásába.

EH 1/2024 (IV.05.) Elnökségi határozat

Az Elnökség 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás (3 fő nem szavazott) mellett elfogadta az alábbi határozatot: Az Elnökség áttekintette a 2025. évi Világjátékokkal kapcsolatos kvalifikációs lehetőségeket és az alábbi határozatot hozza: Tóth Alexa válogatott kerettag, a Szkíta SE versenyzője részvételét a 2025. évi Világjátékok kiemelt kvalifikációs versenyein (2024.04.27-28, Paris Open, 2024.szeptember German Open) versenyenként 300.000 HUF értékben támogatja. A támogatás formája: költségtérítés, a támogatás az indulási díjjal, utazással, szállással, és étkezéssel kapcsolatos kiadásokra kérhető..

EH 1/2024 (IV.06.) Elnökségi határozat

Az Elnökség 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás (3 fő nem szavazott) mellett elfogadta az alábbi határozatot: Az Elnökség indokoltnak tartja a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatát, és az Alapszabállyal való nagyobb összhangba hozását, ezért azt hatályon kívül helyezi. Egyúttal az új Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetét legkésőbb 2024. április 30-ig megtárgyalja, és egységes szerkezetben legkésőbb 2024. május 31-ig elfogadja.