Közgyűlési határozatokKH 1/2015 (II.25.)

A közgyűlés egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Magyar Sport – jitsu Szövetség 2014. évi gazdasági és szakmai beszámolóját és utasította Hernádi Zoltán elnököt, hogy a közzétételről gondoskodjék.

KH 2/2015 (II.25.)

A közgyűlés egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Magyar Sport-Jitsu Szövetség 2015. évi versenyeztetési és gazdálkodási tervét.

KH 3/2015 (II.25.)

A közgyűlés egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a vezető tisztségviselők (elnök és alelnökök), a főtitkár, a felügyelő bizottság (tagok és elnök), minden más bizottság tagjai és elnökei lemondását elfogadja.

KH 4/2015 (II.25.)

A közgyűlés egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a Magyar Sport-Jitsu Szövetséget szakszövetséggé kívánja átalakítani, szervezeti formaváltással.

A Közgyűlés egyhangúan, ellenszavazaté s tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy megalapítja a Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetséget, mint a Ju-jitsu sportág országos szakszövetségét. A záró, illetve nyitómérleget, valamint az átalakulási tervet elfogadta.

KH 5/2015 (II.25.)

A közgyűlés egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy elfogadja a Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség létesítő dokumentumát. Az új név: Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség; új székhely: 5100 Jászberény, Zirzen Janka utca 6.

KH 6/2015 (II.25.)

A Közgyűlés úgy határozott, hogy az alábbi vezető tisztségviselőket 4 évre választja meg egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül:

 • Gulyás Miklós elnök
 • Garamvölgyi Mihály főtitkár
 • Hernádi Zoltán alelnök
 • Muzsai István alelnök

A közgyűlés úgy határozott, hogy az újonnan megválasztott vezető tisztségviselőket a Fővárosi Törvényszéken be kívánja jelenteni.

KH 7/2015 (II.25.)

A Közgyűlés egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát (mint a szakszövetség létesítő dokumentumát), valamint az új vezető tisztségviselőket a Fővárosi Törvényszékhez be kívánja nyújtani, a változásokat át kívánja vezetni.

KH 8/2015 (II.25.)

A Közgyűlés úgy határozott, hogy az alábbi személyeket választja meg egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül:

 • Merkelt Zoltán – felügyelő bizottság elnöke
 • Metzger Antal – felügyelő bizottság tagja
 • Erdei Márton – felügyelő bizottság tagja

A Közgyűlés úgy határozott, hogy az újonnan megválasztott FB tisztségviselőket a Fővárosi Törvényszéken be kívánja jelenteni.

KH 9/2015 (II.25.)

A Közgyűlés úgy határozott, hogy az alábbi személyeket választja meg egyhangúan ellenszavazat és tartózkodás nélkül:

 • Pospischil Tamás – versenyeztetési bizottság elnöke
 • Nagy Attila – versenyeztetési bizottság tagja
 • Nagy Róbert versenyeztetési bizottság tagja

KH 10/2015 (II.25.)

A Közgyűlés felhatalmazza dr. Gulyás Richárd Miklós újonnan megválasztott elnököt, hogy a változásokat az illetékes hatóságnál jelentse be, és járjon el a nyilvántartásba vételük érdekében.

KH 1/2015 (V.31.)

A jelenlevők egyhangúan (ellenszavazat nélkül) úgy határoztak, hogy Garamvölgyi Mihályt levezető elnöknek, dr Gulyás Richárdot jegyzőkönyvezetőnek. Nagy Attilát és dr Nagy Hinst István jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasszák.

KH 2/2015 (V.31.)

A jelenlevők egyhangúan (ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy a napirendi pontokat elfogadják.

KH 3/2015 (V.31.)

A közgyűlés egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megerősítette a 2015.02.25-én hozott határozatát, hogy a Magyar Sport-Jitsu Szövetséget át kívánja alakítani a sporttörvényben meghatározott országos sportági szakszövetséggé, Magyar Sport Ju Jitsu Szakszövetség néven.

KH 4/2015 (V.31.)

A Közgyűlés egyhangúan (ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül) úgy határozott, hogy hiánypótlást az elnök által elmondottak szerint teljesíteni kívánja és utasította az elnököt, hogy a hiánypótláshoz szükséges teendőket hajtsa végre.

KH 5/2015 (V.31.)

A Közgyűlés egyhangúan (ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül) úgy határozott, hogy a Magyar Sport-Jitsu Szövetség (átalakulás átvezetését követően Magyar Sport Ju Jitsu Szakszövetség) létesítő okiratát (alapszabályát) módosításokkal, kiegészítésekkel együtt elfogadja. Utasította az elnököt, hogy a módosított alapszabályt a Fővárosi Törvényszékhez nyújtsa be.

KH 6/2015 (V.31.)

A Közgyűlés egyhangúan (ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül) úgy határozott, hogy a következő szakmai bizottságokat kívánja működtetni:

 • Versenyeztetési Bizottság
 • Bírói Bizottság
 • Oktatási, Képzési és Továbbképzési Bizottság

A Közgyűlés egyhangúan úgy határozott, hogy bizottságok elnökei és tagjai az alábbi személyek:

Versenyeztetési Bizottság:

 • Pospischil Tamás elnök
 • Horváth Imre tag
 • Rusz Alajos tag
 • Melik Béla tag
 • Nagy Róbert tag
 • Nagy Attila tag

Bírói bizottság:

 • Metzgel Antal elnök
 • Csősz Tóth Róbert tag
 • Révész László tag
 • Bence György tag

Oktatási, képzési és Továbbképzési Bizottság:

 • Kovács Károly elnök
 • dr Nagy. Hinst István tag
 • dr Zöllei Zoltán tag
 • Bence György tag

KH 7/2015 (V.31.)

A Közgyűlés egyhangúan (ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül) úgy határozott, hogy szervezeti változásokat, a szakszövetséggé történő átalakulást a hatósági nyilvántartásokban (különösen a Fővárosi Törvényszéken, a Magyar Olimpiai Bizottságnál) át kívánja vezetni. Utasítja az elnököt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

KH 8/2015 (V.31.)

A Közgyűlés egyhangúan (ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül) úgy határozott, hogy a Felügyelő Bizottságba a meglévő három fő mellé nem választ új tagokat.

A Felügyelő Bizottság Tagjai:

 • Merkert Zoltán elnök
 • Metzger Antal tag
 • Erdei Márton tag

KH 9/2015 (V.31.)

A Közgyűlés egyhangúan (ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül) úgy határozott, hogy a SPORTACCORD nyilvántartásban szereplő ju jitsu sportágban kívánja kifejteni tevékenységét, e sportágnak kíván a magyarországi sportági szakszövetsége lenni.

KH 10/2015 (V.31.)

A Közgyűlés egyhangúan (ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül) úgy határozott, hogy az AGFIS tagsággal rendelkező Ju Jitsu International Federation nemzetközi szervezet tagja kíván lenni, amennyiben minden törvényi és egyéb feltételeknek megfelel, továbbá a szervezett nyitott a befogadásra.

KH 11/2015 (V.31.)

A Közgyűlés egyhangúan (ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül) úgy határozott, hogy a szakmai bizottságoknak 2015.06.30-ig le kell tenniük a munkatervüket.

AZ ALÁBBIAK TÖRLÉSÉT JAVASLOM (ISMÉTLŐDNEK A HATÁROZATOK)

KH 12/2015 (V.31.)

A Közgyűlés egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megerősítette a 2015,02.25-én hozott határozatát, hogy a Magyar Sport Ju Jitsu Szövetséget át kívánja alakítani a sportörvényben meghatározott országos sportági szakszövetséggé, Magyar Sport Ju Jitsu Szakszövetség néven. Utasította az elnököt, hogy a szükséges lépéseket tegye meg.

KH 13/2015 (V.31.)

A Közgyűlés egyhangúan (ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül) úgy határozott, hogy a hiánypótlást az elnök által elmondottak szerint teljesíteni kívánja, és utasította az elnököt, hogy a hiánypótláshoz szükséges teendőket hajtsa végre.

KH 14/2015 (V.31.)

A Közgyűlés egyhangúan (ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül) úgy határozott, hogy a Magyar Sport Jitsu Szövetség (átalakulás átvezetését követően Magyar sport Ju Jitsu szakszövetség) létesítő okiratát (alapszabályát) módosításokkal, kiegészítésekkel a Fővárosi Törvényszékhez nyújtsa be.

KH 15/2015 (V.31.)

A Közgyűlés egyhangúan (ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül) úgy határozott, hogy a következő szakmai bizottságokat kívánja működtetni:

 • Versenyeztetési Bizottság;
 • Bírói Bizottság;
 • Oktatási, Képzési és Továbbképzési Bizottság.

A Közgyűlés egyhangúan úgy határozott, hogy bizottságok elnökei és tagjai az alábbi személyek:

Versenyeztetési Bizottság:

 • Pospischil Tamás elnök
 • Horváth Imre tag
 • Rusz Alajos tag
 • Melik Béla tag
 • Nagy Róbert tag
 • Nagy Attila tag

Bírói bizottság:

 • Metzgel Antal elnök
 • Csősz Tóth Róbert tag
 • Révész László tag
 • Bence György tag

Oktatási, képzési és Továbbképzési Bizottság:

 • Kovács Károly elnök
 • dr Nagy. Hinst István tag
 • dr Zöllei Zoltán tag
 • Bence György tag

KH 16/2015 (V.31.)

A Közgyűlés egyhangúan (ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül) úgy határozott, hogy a szervezeti változásokat, a szakszövetséggé történő átalakulást a hatósági nyilvántartásokban (különösen a Fővárosi Törvényszéken, a Magyar Olimpiai Bizottságnál) át kívánja vezetni. Utasítja az elnököt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

KH 17/2015 (V.31.)

A Közgyűlés egyhangúan (ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül) úgy határozott, hogy a Felügyelő Bizottságba a meglévő három fő mellé nem választ új tagokat.

A Felügyelő Bizottság Tagjai:

 • Merkert Zoltán elnök
 • Metzger Antal tag
 • Erdei Márton tag

KH 18/2015 (V.31.)

A Közgyűlés egyhangúan (ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül) úgy határozott, hogy a SPORTACCORD nyilvántartásban szereplő ju jitsu sportágban kívánja kifejteni tevékenységét, e sportágnak kíván a magyarországi sportági szakszövetsége lenni.

A Közgyűlés egyhangúan (ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül) úgy határozott, hogy az AGFIS tagsággal rendelkező Ju Jitsu International Federation nemzetközi szervezet tagja kíván lenni, amennyiben minden törvényi és egyéb feltételeknek megfelel, továbbá a szervezett nyitott a befogadásra.

KH 19/2015 (V.31.)

A Közgyűlés egyhangúan (ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül) úgy határozott, hogy a szakmai bizottságoknak 2015. 06.30-ig le kell tenniük a munkatervüket.

KH 1/2016 (V.14.)

A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy elfogadják a napirendi pontokat.

 

KH 2/2016 (V.14.)

A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy dr. Gulyás Richárdot levezető elnöknek, Garamvölgyi Mihályt jegyzőkönyvvezetőnek, Tusjak Lászlót és dr. Nagy-Hinst Istvánt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztják.

KH 3/2016 (V.14.)

A jelenlévők 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül úgy határoztak, hogy elfogadják a Versenyeztetési bizottság beszámolóját.

KH 4/2016 (V.14.)

A jelenlévők 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül úgy határoztak, hogy elfogadják a Bírói bizottság beszámolóját.

KH 5/2016 (V.14.)

A jelenlévők 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül úgy határoztak, hogy elfogadják az Oktatási, képzési továbbképzési bizottság beszámolóját.

KH 6/2016 (V.14.)

A jelenlévők 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül úgy határoztak, hogy elfogadják a 2016. évi gazdasági beszámolót.

KH 7/2016 (V.14.)

A jelenlévők 1 tartózkodással úgy határoztak, hogy elfogadják a 2016. évi költségvetési tervet.

KH 8/2016 (V.14.)

A jelenlévők 1 tartózkodással úgy döntöttek, hogy az Abu Dhabi Pro támogatható szakember gárdával.

KH 9/2016 (V.14.)

A jelenlévők 1 tartózkodással úgy döntöttek, hogy amennyiben a szakszövetség nem rendelkezik kellő forrással, akkor saját forrásból is kiutazhatnak a világbajnokságra.

KH 10/2016 (V.14.)

A jelenlévők 1 tartózkodással és 1 nem szavazattal úgy döntöttek, hogy önvédelmi, földharc és küzdelmi szakága legyen a szakszövetségnek.

KH 11/2016 (V.14.)

A jelenlévők ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoztak, hogy akkreditált stílusközpontok lesznek és két bekezdése, ezek bekerülnek az alapszabályba.

KH 12/2016 (V.14.)

A jelenlévők 1 tartózkodással úgy határoztak, hogy az Alapszabály 22. oldalán a megnevezés dan kollégium legyen.

KH 13/2016 (V.14.)

A jelenlévők 1 tartózkodással úgy határoztak, hogy a szakszövetség elnöksége választja meg a dan kollégium tagjait, és ők maguk között választanak elnököt.

Továbbá a jelenlévők ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoztak, hogy ennek részleteinek kidolgozása az SZMSZ- re fog tartozni.

KH 14/2016 (V.14.)

Javaslat: A Felügyelőbizottság összetétele Elnök Priskin Tamás közgazdász, adószakértő, a két tagja Dr. Tomszer Miklós és Dr. Ferenczi Norbert jogászok.

A jelenlévők 1 tartózkodással úgy határoztak, hogy elfogadják Dr. Tomszer Miklóst, mint Felügyelőbizottsági tagot.

KH 15/2016 (V.14.)

A jelenlévők 1 tartózkodással úgy határoztak, hogy elfogadják Dr. Ferenczi Norbertet, mint Felügyelőbizottsági tagot.

KH 16/2016 (V.14.)

A jelenlévők 1 tartózkodással úgy határoztak, hogy elfogadják Priskin Tamás Elnökké választását.

KH 17/2016 (V.14.)

Pospischil Tamás kérése: nem tudja ellátni a jövőben a Versenyeztetési bizottsági elnöki tisztségét, mert lekötik egyéb elfoglaltságai az idejét. Be kell jelenteni a lemondását.

A jelenlévők 1 tartózkodással elfogadják, hogy Pospischil Tamás lemondását.

KH 18/2016 (V.14.)

A jelenlévők 1 tartózkodással megerősítik Pospischil Tamás Versenyeztetési Bizottsági tagságát.

KH 19/2016 (V.14.)

A jelenlévők 1 tartózkodással megválasztották Nagy Róbertet a Versenyeztetési Bizottság megbízott elnökévé.

KH 20/2016 (V.14.)

A jelenlévők tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy határoztak, hogy elfogadják a napirendi pontok módosítását.

KH 21/2016 (V.14.)

A jelenlévők tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy határoztak, elfogadják, hogy Tusjak László új tagja a bírói bizottságnak.

KH 22/2016 (V.14.)

Javaslat: Az Alapszabály módosítást és a tisztségviselők változását át kívánja vezetni a közgyűlés a törvényszéken.

A jelenlévők tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy határoztak, hogy engedélyezik az Elnöknek, dr. Gulyás Richárdnak az átvezetéseket az illetékes törvényszéken.

KH 1/2017 (V.28.)

A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy dr. Gulyás Richárdot levezető elnöknek, Garamvölgyi Mihályt jegyzőkönyvvezetőnek, Dr. Nagy-Hints Istvánt és Dr. Hullám Istvánt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztják.

KH 2/2017 (V.28.)

A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy a fentnevezett módon elfogadják a napirendi pontokat.

KH 3/2017 (V.28.)

A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy elfogadják a Versenybizottság beszámolóját.

KH 4/2017 (V.28.)

A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy elfogadják Gulyás Richárd ügyrendi javaslatát, mely szerint a hozzászólások 1 percesek.

KH 5/2017 (V.28.)

A jelenlévők ellenszavazat és 1 tartózkodással, úgy határoztak, hogy elfogadják a Bírói Bizottság beszámolóját.

KH 6/2017 (V.28.)

A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy elfogadják az Oktatási, Képzési, és Továbbképzési Bizottság beszámolóját.

KH 7/2017 (V.28.)

A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy elfogadják az Elnökség beszámolóját.

KH 8/2017 (V.28.)

A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy elfogadják a Felügyelőbizottság beszámolóját.

KH 9/2017 (V.28.)

A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy elfogadják a 2016. évi gazdasági beszámolót.

KH 10/2017 (V.28.)

A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy elfogadják a 2017. évi terveket.

KH 11/2017 (V.28.)

Vagyoni hozzájárulások, tagdíjak a közgyűlés határozza meg. Évente egyszer kötelező, a többit meg össze lehet hívni. 24.0000.- forint az éves tagdíj.

A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy elfogadják a fent nevezett elnevezést.

KH 12/2017 (V.28.)

Javaslat: a közgyűlés vezesse át a változásokat az alapszabályon végig…

Alapszabály 6. oldal 8. § (2) bekezdése törlésre kerüljön.

A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy az Alapszabály 8. § (2) bekezdése törlésre kerüljön.

KH 13/2017 (V.28.)

oldal 3. bekezdés: A tagok a tagdíjfizetési kötelezettségüknek egy részletben, minden évben március 31-ig, díjbekérő vagy számla ellenében kötelesek eleget tenni. A tagdíj mértékét a Közgyűlés határozza meg.

17.§ k) a Dan Kollégium tagjainak megválasztása;

§ (3) d) minimum 15 éves ju-jitsu sportban eltöltött múlttal rendelkezik;

A Közgyűlés 12 igen és 1 tartózkodás mellett megszavazták a javasolt Alapszabály módosításokat.

KH 14/2017 (V.28.)

Az Alapszabály 30. § (3) e) pontban javaslom betenni az alábbi szövegrészt:

legalább 5 éven keresztül a sport Ju JItsu rendszerű sportrendszerben aktivitást mutatott.

A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy elfogadják az e.) pont beillesztését.

KH 15/2017 (V.28.)

A jelenlévők 10 igen szavazattal, 3 tartózkodással úgy határoztak, hogy a 30. § (3) e) pontjában az 5 évet fogadják el.

KH 16/2017 (V.28.)

Tagdíj mértékére vonatkozó javaslat elkészítése. Összefügg a költségvetési tervvel.

A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy a p.) pont előkészítését elfogadják.

KH 17/2017 (V.28.)

Javaslat: Gazdasági vezető mindenképpen kell.


A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy az Alapszabályban „kincstárnok”, helyett gazdasági vezető elnevezés szerepeljen.

KH 18/2017 (V.28.)

Helyettesíthetőséget meg kell oldani. Elvi határozat lesz. Ne nevesítjük az alelnököt.


A jelenlévők 1 tartózkodással úgy határoztak, hogy nem nevezik meg az alelnököt.

KH 19/2017 (V.28.)

Javaslat: Az elnökség saját berkein belül belátása szerint ossza ki a feladatokat. A Közgyűlés felhatalmazását kéri az Elnökség, hogy a versenyeztetési feladatokat ellátó alelnököt sportigazgatói címmel ruházza fel.

A jelenlévők 1 tartózkodás mellett úgy határoztak, hogy elfogadják a fent említett javaslatot.

KH 20/2017 (V.28.)

Javaslat: A bankba két személy utalványozzon betarthatatlan.

 

Alapszabály 25. § (2) d) pont: Utalványozási jogkört gyakorol.

 

A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy elfogadják a d.) pont módosítását.

KH 21/2017 (V.28.)

Javaslat: Főtitkárnál, nem úgy épülünk föl, hogy a munkáltatói jogokat gyakorolja. Harmonizáljuk ezt a jogszabályhoz. Az Alapszabály 26.§ c) pontját törölni kellene.

 

A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy törlésre kerül az Alapszabály 26. § c.) pontja.

KH 22/2017 (V.28.)

Az Alapszabály 28. §-nál kihúzzuk a főtitkárra vonatkozó szöveget. A g) pontot töröljük ki.

A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy az Alapszabály 28. § g) pont törlésre kerül.

KH 23/2017 (V.28.)

Szakmai lapunk nincs, így vegyük ki a 26. § (1) h) pontot.

A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy az Alapszabály 26. § (1) h) pont törlésre kerül.

KH 24/2017 (V.28.)

Javaslom a 29. § (5) bekezdését átgondolni. Van egy versenybizottságunk, korábban versenyeztetési volt. Bírói bizottságunk is van, minősítési bizottság feladatait javaslom feltenni a versenybizottsághoz. Pontok alapján kerül megállapításra.

Legyen etikai és fegyelmi szabályzat. Versenybizottság, Bírói Bizottság, Minősítési Bizottság törölve, Dopping Bizottság, Etikai és Fegyelmi bizottság. Oktatási Bizottság is kell. Ezt a c) pontba tesszük bele.

 

A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy elfogadják a fent nevezett javaslatokat.

KH 25/2017 (V.28.)

A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy a 41. §-nak beleteszik az alábbi kiegészítést:

A Magyar Sport Ju-jitsu Szakszövetség teljes mértékben alá veti magát a Kormány 43/2011 (III.23.) rendeletében foglaltak értelmében a doppingellenes tevékenység szabályozásának, és kötelezettséget vállal a WADA doppingellenes szabályainak betartására és betartatására.

KH 26/2017 (V.28.)

A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy 42. §-nak beleteszik az alábbi kiegészítést:

A Magyar Sport Ju-jitsu Szakszövetség tagjai, tisztségviselői, sportszakemberei, sportolói kötelezik magukat, hogy sporttevékenységgel illetve a Szakszövetségben folytatott tevékenységgel összefüggésben egymás között keletkezett vitás ügyekben mindaddig nem fordulnak bírósághoz, vagy egyéb hatósághoz, amíg a vitás ügyet a Szakszövetség keretein belül nem próbálták megoldani.

KH 27/2017 (V.28.)

A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy az alapszabály értelmezésére az elnökség jogosult, ezt a 43.§-ban fogalmazzák meg.

KH 28/2017 (V.28.)

A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy felhatalmazást adnak az Elnöknek, hogy átvezesse az illetékes Törvényszéken a megszavazott Alapszabály módosításokat.

KH 29/2017 (V.28.)

A szavazóbizottság összeszámolta a szavazatokat.

Metzger Antal:

Fegyelmezetten történt minden. A szavazatok titkosan történtek leadásra.

A Közgyűlés az alábbi tisztség viselőket választotta meg:

Hullám Dénes Bírói Bizottság Elnöke

Nagy Róbert Versenybizottság Elnöke

Spalovszky Csaba Szövetségi kapitány

Harsányi András Bírói Bizottság tag

Dudás Péter Bírói Bizottság tag

Dr. Hullám István Bírói Bizottság tag

Zabó István Oktatási, Képzési és Továbbképzési Bizottság

Pásztor Tamás Oktatási, Képzési és Továbbképzési Bizottság tag

Ziegler Csaba Alelnök

 

A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy az új tisztségviselőket átvezetik a Szakszövetség nyilvántartásába.

KH 30/2017 (V.28.)

Az Elnökség az Etikai- és Gyermekvédelmi Szabályzatot egyhangúlag elfogadta.

Javasolja, hogy a későbbiekben azt az Etikai- és Fegyelmi Bizottság vizsgálja felül. Amennyiben az újonnan elkészülő Sportfegyelmi Szabályzat, vagy a vonatkozó jogszabályi előírások indokolttá teszik, az Etikai- és Fegyelmi Bizottság dolgozza át a most elfogadott Etikai- és Gyermekvédelmi Szabályzatot.

Az etikai vétségek bejelentését az Etikai és Fegyelmi Bizottság felállításáig az Elnökség felé kell megtenni.

Az Elnökség utasítja a Főtitkárt, hogy a 2/2018 (I. 14) számú, és a helyreigazított 29/2017 (V.28.) számú határozatot helyezze el a határozatok tárában. Utasítja továbbá, hogy a jegyzőkönyv szövegezését is korrigálja.

EH 2/2018 (I. 14.) alapján módosítva

KH 31/2017 (V.28.)

Javaslat: Versenysportszövetséghez kapcsolódó csatlakozásunkat szavazzuk meg.

A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy a Szakszövetség csatlakozik a Nemzeti Versenysport Szövetséghez.

KH 1/2018 (IV.15.)

Dr. Hullám István (Dopping Bizottság) beszámolóját a Közgyűlés 20 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta.

KH 2/2018 (IV.15.)

Nagy Róbert (Versenybizottság) beszámolóját a Közgyűlés 20 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta.

KH 3/2018 (IV.15.)

Zabó Ákos (Oktatási Bizottság) beszámolóját a Közgyűlés 20 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta.

KH 4/2018 (IV.15.)

Hullám Dénes megbízásában Dr. Hullám István (Bírói Bizottság) beszámolóját a Közgyűlés egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.

KH 5/2018 (IV.15.)

A Dopping Bizottság 2018. évi munkatervét a Közgyűlés 20 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta.

KH 6/2018 (IV.15.)

A Versenybizottság 2018. évi munkatervét a Közgyűlés 20 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta.

KH 7/2018 (IV.15.)

A Oktatási Bizottság 2018. évi munkatervét a Közgyűlés 20 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta.

KH 8/2018 (IV.15.)

A Bírói Bizottság 2018. évi munkatervét a Közgyűlés egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.

KH 9/2018 (IV.15.)

Spalovszky Csaba szövetségi kapitány beszámolóját a Közgyűlés 20 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta.

KH 10/2018 (IV.15.)

Spalovszky Csaba szövetségi kapitány 2018. évi munkatervét a Közgyűlés 20 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta.

KH 11/2018 (IV.15.)

Az Elnökségi beszámolót a Közgyűlés egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.

KH 12/2018 (IV.15.)

A 6. napirendi pontot költségvetési terv hiányában a Közgyűlés egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elnapolta.

KH 13/2018 (IV.15.)

A 7. napirendi pontot a Közgyűlés egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elnapolta.

KH 14/2018 (IV.15.)

A 8. napirendi pontot a Közgyűlés egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elnapolta.

KH 15/2018 (IV.15.)

A 9. napirendi pontot a Közgyűlés egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elnapolta.

KH 16/2018 (IV.15.)

A Jelölő Bizottság beszámolóját a Közgyűlés egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.

KH 17/2018 (IV.15.)

Szavazatszámláló bizottság elnökének Merkelt Zoltánt, tagjainak Révész Lászlót és Varsányi István Vilmost a Közgyűlés 17 igen és 2 tartózkodás mellett megszavazta.

KH 18/2018 (IV.15.)

A Közgyűlés 17 igen és 2 tartózkodás mellett az összes tisztségviselőt, kivéve az elnököt visszahívta május 27-ei hatállyal és a következő Közgyűlésen a teljes tisztújítást, mint napirendi pontot felveszi.

KH 19/2018 (IV.15.)

A Közgyűlés egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül új Jelölő Bizottságot szavazott meg, melynek elnöke Merkelt Zoltán, tagjai Varsányi István Vilmos és Dr. Bornemissza Péter.

KH 20/2018 (IV.15.)

A Közgyűlés egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta a Média, Marketing és Reklám Bizottság létrehozását és alapszabályba foglalását.

KH 21/2018 (IV.15.)

A Közgyűlés egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta, hogy 2018. május 27-re tisztújító közgyűlést hív össze.

KH 1/2018 (V.27.)

A Közgyűlés által megválasztott tisztségviselők névsora és tisztségük:

 

Tisztségviselő neve Tisztség
Ziegler Csaba Elnök
Hullám Dénes Főtitkár
Berkes László Alelnök
Szekeres Ákos Alelnök
Dudás Péter Bírói Bizottság Elnöke
Városi József Bírói Bizottság tagja
Harsányi András Bírói Bizottság tagja
Juhász Tamás Bírói Bizottság tagja
Dr. Hullám István Sportegészségügyi és Anti-Dopping Bizottság Elnöke
Dr. Nacv-Hints István Sportegészségügyi és Anti-Dopping Bizottság tagja
Dr. Balla Nándor Sportegészségügyi és Anti-Dopping Bizottság tagja
Sipos Dániel Sportegészségügyi és Anti-Dopping Bizottság tagja
Tálos Lajos Oktatási, Képzési és Továbbképzési Bizottság Elnöke
Kovács Gábor Oktatási, Képzési és Továbbképzési Bizottság tagja
Földesi Dániel Versenybizottság tagja
Gáspár Lívia Versenybizottság tagja
Vikartóczky Gusztáv Etikai és Sportfegyelmi Bizottság Elnöke
Kovács Károly Etikai és Sportfegyelmi Bizottság tagja
Pospischil Tamás Etikai és Sportfegyelmi Bizottság tagja
Dr. Szilágyi Dávid Felügyelő Bizottság Elnöke
Dr. Tary Katalin Felügyelő Bizottság tagja
Spalovszky Csaba Szövetségi kapitány
Muzsai István Média, Reklám és Marketing Bizottság Elnöke

 

KH 2/2018 (V.27.)

A Közgyűlés 12 igen és 5 tartózkodás mellett megszavazta, hogy megbízza Nagy Róbertet, hogy töltse be a Versenybizottság elnöki tisztségét a végleges elnök megszavazásáig, de legfeljebb 2019 május 31-ig.

KH 3/2018 (V.27.)

A Közgyűlés egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy dönt, hogy megbízza és egyben utasítja Dr, Gulyás Richárd leköszönő elnököt, hogy törvényi határidőn belül a Magyar Sport Ju Jitsu Szakszövetség tisztségviselőiben történt változásokat bejelentése a törvényszéken.

KH 4/2018 (V.27.)

A Közgyűlés egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazza, hogy a lehető leghamarabb történjen meg a feladatok és az azok során, illetve azokkal összefüggésben keletkezett dokumentációk, feljegyzések, digitális anyagok, nyilvántartások átadás-átvétele, de legkésőbb 30 napon belül.

KH 5/2018 (V.27.)

A Közgyűlés egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy az újonnan választott Felügyelő Bizottság előzetes vizsgálata és véleménye alapján tárgyalja ismét a gazdasági beszámolót, utasítja a Felügyelő Bizottságot, hogy a beszámoló vizsgálatát, véleményezését haladéktalanul kezdje meg.

KH 6/2018 (V.27.)

A Közgyűlés egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2018. évi sportszakmai tervet.

KH 7/2018 (V.27.)

A Közgyűlés egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy dönt, hogy a 2017. évi gazdasági beszámoló elfogadásának megtárgyalását a Felügyelő Bizottság véleményezése utánra halasztja.

KH 8/2018 (V.27.)

A Közgyűlés egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2018. évi költségvetési tervet.

KH 9/2018 (V.27.)

A Közgyűlés egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy dönt, hogy az Alapszabály módosítás tárgyalása a következő Közgyűlésen kerül napirendi pontra.

KH 10/2018 (V.27.)

A Közgyűlés egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy dönt, hogy utasítja a leköszönő Elnököt, hogy az Elnök változással egyidejűleg a székhelymódostást is vezesse át a Törvényszéken.