KÖZGYŰLÉS 2017 május 28-ánKÖZGYŰLÉS 2017 május 28-án

345

Szakszövetségübk rendes éves közgyűlését tartja 2017. május 28-án.

VÁRJUK TAGSZERVEZETEINKET!

Közgyűlési meghívó

Magyar Sport Ju-jitsu Szakszövetség

Tisztelt Sportszövetségi Tag!

Tisztelettel meghívom a Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

2017. május 28-án (vasárnap) 1000 órakor

kezdődő közgyűlésére.

Napirendi pontok:

1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása, határozatképesség megállapítása (határozathozatal)

2. Versenyeztetési Bizottság beszámolójának elfogadása (határozathozatal)

3. Bírói Bizottság beszámolójának elfogadása (határozathozatal)

4. Oktatási, Képzési és Továbbképzési Bizottság beszámolójának elfogadása (határozathozatal)

5. Elnökség beszámolójának elfogadása (határozathozatal)

6. 2016 évi gazdasági beszámoló elfogadása

7. 2017. évi terv elfogadása (határozathozatal)

8. Szakszövetség létesítő dokumentuma módosításának elfogadása (határozathozatal)

9. Szövetségi kapitány megválasztása (határozathozatal)

10. Gazdasági vezető (kincstárnok) választása (határozathozatal)

11. Versenybizottság és tagjainak elnökének megválasztása

12. Bírói bizottság elnökének és tagjainak megválasztása (határozathozatal)

13. Oktatási Képzési és Továbbképzési Bizottság tagjainak és elnökénes megválkasztása (határozathozatal)

14. A változások, új tisztségviselők hatósági nyilvántartásokban történő átvezetésének kimondása (határozathozatal)

15. SZMSZ elfogadása

16. Dopping szabályzat elfogadása

17. Egyebek (határozat nem hozható)

A napirendek fontosságára való tekintettel kérjük, szíveskedjék a közgyűlésen részt venni, vagy magát meghatalmazott útján képviseltetni (meghatalmazás minta mellékelve).

Tájékoztatok mindenkit, hogy a közgyűlés a jogszabályok és alapszabályunk értelmében nem nyilvános! Tagszervezetenként 1 személy vehet részt, aki vagy a vezető tisztségviselő, vagy a vezető tisztségviselőtől származó szabályszerű meghatalmazással rendelkező személy lehet.

A képviseleti jogosultságot a közgyűlés megkezdése előtt ellenőrizzük!

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlést a vonatkozó jogszabályok és az alapszabályunk alapján ½ óra múlva, 2017. 05 28-án 1030 órakor tartjuk, változatlan helyen és változatlan napirendi pontokkal.

Alapszabályunk 16. § (1) bekezdése értelmében a vezető tisztségviselő a döntéshozó szerv ülését jelen meghívó a weboldalunkon (www.jujitsusport.hu), közösségi csoportban és belső levelezési rendszerünkben történő közzététellel hívja össze (költségtakarékossági okokból).

Budapest, 2017. április 20.

dr. Gulyás Richárd Miklós s.k.

Magyar Sport Ju-jitsu Szakszövetség

elnöke

TÁJÉKOZTATÁS ÉS FELHÍVÁS!

Tájékoztatom a tisztelt tagszervezeteket, hogy a bizottságaink működése fejlesztésre szorul. Több ember lemindott az önként vállalt tisztségéről. A ersenybizottság, az Oktatási Bizottság és a Bírói Bizottság működésében is akadályok merültek fel.

A szövetségi kapitány tisztségét indeddig megbízással látták el.

Hernádi Zoltán alelnök lemondott tisztségéről.

Kovács Károly bizottsági elnök lemondott az Oktatási Bizottság elnöki tisztségéről, tagsági viszonyát kívánja a bizottságban fenntartani.

Felhívom a tagszervezeteket az alábbi tisztségekre vonatkozó jelöltek állítására:

– bizottsági tagok

– bizottsági elnökök

– gazdasági vezető (kincstárnok)

– szövetségi kapitány

– alelnök (versenyeztetésért felelős)

A jelöléseket írásban kell benyújtani a Szakszövetség székhelyére (5100 Jászberény, Zirzen Janka utca 6.). A jelöléssel egy időben be kell nyújtani a jelölt írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a jelöléssel járó feladatokat megismerte, megértette, a jogszabályokban és az alapszabályban foglalt követelményeknek megfelel, továbbá a tisztséget megválasztása esetén elvállalja.

A jelöléseket az Alapszabály rendelkezései szerint a közgyűlést megelőző 14 nappal zárja le a jelölő bizottság, azaz 2017. május 14-én. A jelölő bizottság csak a határidőben és az Alapszabályban foglaltaknak megfelelő, szabályszerűen benyújtott jelöléseket fogadhatja el.

VÁRJUK A JELÖLÉSEKET!

Budapest, 2017. 04. 20.

dr. Gulyás Richárd Miklós s.k.

Magyar Sport Ju-jitsu Szakszövetség

elnöke

MEGHATALMAZÁS

Alulírott …………………………………….meghatalmazom……………………………………………t., hogy 2017. május 28-án a Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség 1052 Budapest, Városház u. 9-11. szám alatt tartandó közgyűlésén (esetlegesen a megismételt közgyűlésén) teljes jogúan képviseljen, és szavazati jogomat gyakorolja.

A meghatalmazott a meghatalmazást elfogadja.

…………………… (helység), 2017. …………… (hó) ……… (nap)

…………………………………………………. …………………………………………….

meghatalmazó meghatalmazott

1. Tanú:

Név: …………………………. Cím : …………….. ….Szem.ig.sz.: ………………

Aláírás: …………………

2. Tanú:

Név: …………………………. Cím : …………….. ….Szem.ig.sz.: ………………

Aláírás: …………………