Elnökségi Határozatok 2022EH 1/2022 (II.22.) Elnökségi határozat

Az Elnökség 5 igen és 3 tartózkodás mellett elfogadta a Versenyszabályzat módosítását.

EH 1/2022 (II.24.) Elnökségi határozat

Az Elnökség 5 igen és 3 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy úgy határozott, hogy elfogadja a Mugenkiri-Ryú Egyesület tagfelvételi kérelmét és regisztrálja a sportszervezetet az MSJJSZ tagnyilvántartásába.

EH 2/2022 (II.24.) Elnökségi határozat

Az Elnökség 6 igen és 2 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy úgy határozott, hogy elfogadja a Gracie Barra Pokoli Intenzív Tréning Sportegyesület tagfelvételi kérelmét és regisztrálja a sportszervezetet az MSJJSZ tagnyilvántartásába.

EH 1/2022 (III.13.) Elnökségi határozat

Az Elnökség 7 igen (1 fő távollétében) szavazattal úgy határozott, hogy az alábbi versenyzők indulását a 2022.04.01-03. között Heraklionban, Görögországban megrendezendő Ifjúsági Európa-bajnokságon a nevezési díj átvállalásával és a szállásköltségek 80.000 Ft-os támogatásával segíti. A támogatott versenyzők névsora: Metz Dániel, Muzsai Nimród Orion, Száraz Dániel, Szabó Csaba, Farkas Dorián Zoltán, Stágel György, Stágel László, Borbás Patrik, Csillik Ágnes, Nagy Lőrinc, Dudás Virág Anna, Soltész Soma.

EH 2/2022 (III.13.) Elnökségi határozat

Az Elnökség 7 igen (1 fő távollétében) szavazattal úgy határozott, hogy Szalay Szabina, Takács Gergő Boldizsár, Kis Nikolett és Tóth Alexa versenyzőket a 2022.04.01-03. között Heraklionban, Görögországban megrendezendő Ifjúsági Európa-bajnokságon kiemelt támogatásban részesíti, melynek értelmében az MSJJSZ átvállalja a kiutazással, szállással és nevezéssel kapcsolatos költségeket.

EH 1/2022 (III.22.) Elnökségi határozat

Az Elnökség 7 igen és 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy úgy határozott, hogy elfogadja a FITE Club Sportegyesület tagfelvételi kérelmét és regisztrálja a sportszervezetet az MSJJSZ tagnyilvántartásába.

EH 1/2022 (V.30.) Elnökségi határozat

Az Elnökség 5 igen és 3 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy elfogadja Tereza Crisley Cordeiro de Souza World Games szereplése kapcsán a 200/2013. (VI.13.) Korm. rendeletnek megfelelően tett javaslatát az alábbi sportszakemberek nyilatkozatban való rögzítésére a Nemzeti Versenysport Szövetség részére: Szekeres Ákos Zoltán, Tálos Lajos, Spalovszky Csaba.

EH 1/2022 (VIII.17.) Elnökségi határozat

Az Elnökség 5 igen és 3 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség a Nemzeti Versenysport Szövetség részéről 2022.07.28-án kelt, NVESZ/138-2022 iktatószámon érkezett felkérésre, az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendeletet figyelembe véve, a World Games-en elért 5. helyezése alapján Tereza Crisley Cordeiro de Souza állami jutalmazására tesz javaslatot.

EH 2/2022 (VIII.17.) Elnökségi határozat

Az Elnökség 5 igen és 3 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség a Nemzeti Versenysport Szövetség részéről 2022.07.28-án kelt, NVESZ/138-2022 iktatószámon érkezett felkérésre, az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendeletet figyelembe véve, Tereza Crisley Cordeiro de Souza World Games-en elért 5. helyezése alapján az alábbi sportszakemberek állami jutalmazására tesz javaslatot: Szekeres Ákos Zoltán, Spalovszky Csaba József, Tálos Lajos.

EH 1/2022 (IX.22.) Elnökségi határozat

Az Elnökség 7 igen és 2 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy elfogadja a "Vörös Sárkány" Goshin Ju-Jitsu Egyesület tagfelvételi kérelmét és regisztrálja a sportszervezetet az MSJJSZ tagnyilvántartásába.

EH 2/2022 (IX.22.) Elnökségi határozat

Az Elnökség 7 igen és 2 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy elfogadja és bevezeti a Tálos Lajos által bemutatott új Sport Ju-Jitsu övvizsga szabályzatot. Ezzel párhuzamosan az Elnökség hatályon kívül helyezi az EH 4/2019 (VII.26.) és az EH 5/2019 (VII.26.) Elnökségi határozatokat.

EH 3/2022 (IX.22.) Elnökségi határozat

Az Elnökség 7 igen és 2 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy módosítja a 2022. évi versenynaptárat és a Ju-Jitsu Magyar Bajnokságot 2022.12.10-én, Jászberényben a JP Arénában (5100 Jászberény, Vásár tér 17.) rendezi meg módosítva ezzel az EH 1/2021 (XII.30.) Elnökségi határozatot.

EH 1/2022 (XII.12.) Elnökségi határozat

Az Elnökség 6 igen, 1 nem és 2 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy elfogadja a Sportolói nyilvántartási, igazolási és átigazolási szabályzat 12. § (3) módosítását az alábbiak szerint: A sportoló számára kiállított versenyengedély a kiállítástól számított 1 évig érvényes, megújítását a tagszervezetek kezdeményezik a Főtitkárnál.

EH 1/2022 (XII.29.) Elnökségi határozat

Az Elnökség egyhangúlag (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az alábbiak szerint elfogadta a 2023. évi Versenynaptárat: