Elnökségi Határozatok 2021EH 1/2021 (I.22.) Elnökségi határozat
Az Elnökség egyhangúlag (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határozott, hogy elfogadja a Küzdősport és Kulturális Egyesület tagfelvételi kérelmét és regisztrálja a sportszervezetet az MSJJSZ tagnyilvántartásába.

EH 2/2021 (I.22.) Elnökségi határozat
Az Elnökség egyhangúlag (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határozott, hogy az alábbiak szerint módosítja a Versenyszabályzat 32. § (1)-t: A versenyző a sportrendezvényen akkor vehet részt, ha rendelkezik: a) az MSJJSZ által kiadott versenyengedéllyel; b) sportorvos által kiállított és érvényes „Versenyezhet” sportorvosi engedéllyel; c) a ju-jitsu sportra érvényes baleseti biztosítással; d) sportkönyvvel (tagsági könyv, budo passport stb). Az eredeti sportorvosi engedélyt a regisztráció során be kell mutatni a mérlegelést felügyelő versenybirónak. A sportorvosi engedély pótlólagos bemutatására pótdíj ellenében van lehetőség, melynek mértékét az Elnökség határozza meg. Ju-Jitsu mellett birkózás, box, judo, karate, sambo, kick-box, thai box, takewando, grappling sportágakat kiadott sportorvosi engedély is elfogadható.

EH 3/2021 (I.22.) Elnökségi határozat
Az Elnökség egyhangúlag (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határozott, hogy a Versenyszabályzat 32. $ (1)-ben meghatározott pótdíj mértékét 5.000 Forintban határozta meg.

EH 4/2021 (I.22.) Elnökségi határozat
Az Elnökség egyhangúlag (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határozott, hogy az alábbiak szerint módosítja a Versenyszabályzat 33. § (1)-t: (1) Az MSJJSZ versenyrendszerben megrendezett versenyeken csak az MSJJSZ tagszervezetei által regisztrált sportszakemberek vehetnek reszt. (2) Sportszakemberek a pást mellett az edzők számára kijelölt helyen, csak az MSJJSZ hivatalos, edzők számára készíttetett egyenpólóban tartózkodhatnak, kivéve ha a versenykiírás erről másképp nem rendelkezik. Mérkőzések előtt versenyzőjüket a tatamihoz, mérkőzést követően pedig a versenyteruületen kívülre kísérhetik.

EH 5/2021 (I.22.) Elnökségi határozat
Az Elnökség egyhangúlag (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határozott, hogy az alábbiak szerint módosítja a Versenybírói Szabályzat 8. § (6)-t: A mérlegelés során a versenyzőnek be kell mutatnia érvényes sportorvosi engedélyét, a nevére kiállított budo passt, illetve edzői nyilatkozat hiányában átadni kitöltött Versenyzői nyilatkozatát. Az MSJJSZ tagszervezete által delegált regisztrált sportszakember által kitöltött Edzői nyilatkozatot szintén a mérlegelés során kell átadni. Ezek meglétét a kijelölt versenybíró a mérlegelési jegyzőkönyvre felvezeti (lásd 6. melléklet). EH 1/2021 (II.03.) Elnökségi határozat Az Elnökség egyhangúlag (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határozott, hogy elfogadja a Fót Sportegyesület tagfelvételi kérelmét és regisztrálja a sportszervezetet az MSJJSZ tagnyilvántartásába.

EH 1/2021 (II.25.) Elnökségi határozat
Az Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy kizárólag a Doppingellenes és Sportegészségügyi Bizottság által a Ju-Jitsu Kartal Rangsorversenyre kiadott protokoll maradéktalan betartása mellett lehet megrendezni a fent megnevezett versenyt, melynek betartatását az Elnökség köteles ellenőrizni, a protokollban meghatározott feltételek teljesülése érdekében eljárni, melyhez a Versenyszabályzat 30. § (5)-ben meghatározott súlyosabb rendbontásokkal kapcsolatos eljárásrendet kell alkalmaznia. A COVID Protokoll intézkedéseinek be nem tartása, megszegése súlyos rendbontásnak minősül.

EH 1/2021 (V.07.) Elnökségi határozat
Az Elnökség egyhangúlag (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határozott, hogy a 2021. május 15-re tervezett Ju-Jitsu Diákolimpiát rangsorversenyként tartja meg, mivel a Diáksport Szövetség a járványhelyzetre való tekintettel nem engedélyezi a Diákolimpiák megtartását.

EH 2/2021 (V.07.) Elnökségi határozat
Az Elnökség 7 igen és 1 nem szavazat mellett úgy határozott, hogy az Elnökség tagjai a Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetségben (továbbiakban: MSJJSZ) vállalt tisztségükhöz kapcsolódó feladatellátás során keletkezett költségeket (útiköltség, anyagköltség) az MSJJSZ megtéríti, s ezen túlmenően az MSJJSZ rendezvényein az MSJJSZ tagjainak, versenyzőinek, versenybíróinak és sportszakembereinek tartott oktatások, továbbképzések megtartása után oktatói szakértői díjban részesíthetők.

EH 3/2021 (V.07.) Elnökségi határozat
Az Elnökség 6 igen és 2 nem szavazat mellett úgy határozott, hogy vállalkozói keretszerződést köt a Szatisoft kft-vel informatikai és grafikai szolgáltatások biztosítására, s ezzel együtt módosítja az Adatvédelmi Szabályzatot aszerint, hogy a Szatiszoft Kft szerződésben megjelölt munkatársa jogosultságot kapjon a Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség adatbázisainak, s azon keresztül tárolt adatok kezelésére.

EH 1/2021 (V.14.) Elnökségi határozat
Az Elnökség egyhangúlag (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határozott, hogy elfogadja a Farkasok Egyesület (ZR Team Farkasok) tagfelvételi kérelmét és regisztrálja a sportszervezetet az MSJJSZ tagnyilvántartásába.

EH 1/2021 (V.25.) Elnökségi határozat
Az Elnökség egyhangúlag (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) úgy határozott, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott normatív támogatás World Games felkészülésre jutó keretösszegéből, a World Games programban részt vevő 6 versenyző egyesületének fejenként 150.000 Ft támogatást nyújt, melynek elszámolási szabályairól, felhasználhatóságáról az MSJJSZ külön megállapodást köt az érintett tagszervezetekkel.

EH 1/2021 (V.30.) Elnökségi határozat
Az Elnökség 6 igen és 2 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a 2020/2021-es tanév Ju-Jitsu OKJ edzőképzésben résztvevők számára 50 %-os kedvezményt biztosít a Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség a 2021. évi július 8-11 között megrendezendő nyári tábor részvételi díjából.

EH 1/2021 (VII.15.) Elnökségi határozat
Az Elnökség 7 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta a World Games és World Combat Games felkészülési programot, melynek figyelembe vételével az Elnökség dönthet az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott World Games és World Combat Games felkészítési támogatások felhasználásáról.

EH 2/2021 (VII.15.) Elnökségi határozat
Az Elnökség 7 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta a Fegyelmi szabályzat módosításait.

EH 1/2021 (VII.31.) Elnökségi határozat
Az Elnökség egyhangúlag (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határozott, hogy elfogadja a Funkcionális és Küzdősportolók Óbudai Egyesület tagfelvételi kérelmét és regisztrálja a sportszervezetet az MSJJSZ tagnyilvántartásába.

EH 2/2021 (VII.31.) Elnökségi határozat
Az Elnökség egyhangúlag (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) mellett úgy határozott, hogy törli az EH 4/2020 (XII.10.) Elnökségi határozatot, mely rögzítette a 2021. évi versenyeket és helyette az alábbi versenynaptárat fogadja az 2021 őszére vonatkozóan: 2021.09.11. Camugo SportLab - 1117 Budapest, Hunyadi János út 16. 2021.11.13. BMTE Sportcsarnok - 1222 Budapest, Promontor u. 95. 2021.11.27. Budai Judo Akadémia - 1118 Budapest, Csikihegyek utca 13-15. 2021.12.11. Camugo SportLab - 1117 Budapest, Hunyadi János út 16.

EH 1/2021 (VIII.25.) Elnökségi határozat
Az Elnökség 5 igen és 2 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy elfogadja a Kagami Ryú Harcművészeti Egyesület tagfelvételi kérelmét és regisztrálja a sportszervezetet az MSJJSZ tagnyilvántartásába.

EH 1/2021 (IX.16.) Elnökségi határozat
Az Elnökség 6 igen és 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy elfogadja a PDM Gym HSE tagfelvételi kérelmét és regisztrálja a sportszervezetet az MSJJSZ tagnyilvántartásába.

EH 1/2021 (IX.20.) Elnökségi határozat
Az Elnökség egyhangúlag (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határozott, hogy Dudás Virág versenyzőt eredményei és a EH 1/2021 (VII.15.) Elnökségi határozatban foglalt feltételek teljesülése alapján Támogatott válogatottsági státuszba helyezi, s ennek megfelelően az MSJJSZ finanszírozza a Európa-bajnokságon való részévtelét.

EH 1/2021 (X.11.) Elnökségi határozat
Az Elnökség egyhangúlag (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határozott, hogy Tóth Alexa, Kis Nikolett és Győri Levente versenyzőket eredményeik és a EH 1/2021 (VII.15.) Elnökségi határozatban foglalt feltételek teljesülése alapján Támogatott válogatottsági státuszba helyezi, s ennek megfelelően az MSJJSZ teljes mértékben finanszírozza a Világbajnokságon való részvételüket.

EH 2/2021 (X.11.) Elnökségi határozat
Az Elnökség egyhangúlag (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határozott, hogy Száz Richárd a Szkíta Sportegyesület képviselőjének a 2021-es Világbajnokságra történő utaztatását az MSJJSZ finanszírozza.

EH 3/2021 (X.11.) Elnökségi határozat
Az Elnökség egyhangúlag (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határozott, hogy Dudás Virág, Varsányi Endre, Száraz Dániel és Kopcsányi Máté versenyzőknek a 2021-es Világbajnokságon való részvételét a következők szerint finanszírozza az MSJJSZ: a kiutazáshoz szükséges PCR teszteket, az utasbiztosítást és a nevezési díjat teljes egészében, míg a szállás és utazási költségeket 50 %-ig fizeti ki.

EH 4/2021 (X.11.) Elnökségi határozat
Az Elnökség 5 igen és 2 nem szavazat arányában úgy határozott, hogy a 2021-es Világbajnokságra kiutazó szövetségi kapitányi feladatokat ellátó MSJJSZ tisztségviselők 10.000 Ft napidíjban részesülnek.

EH 1/2021 (X.22.) Elnökségi határozat
Az Elnökség tagjai 5 igen és 2 nem arányban úgy határoztak, hogy Ziegler Csaba lemondását követően kollektíven lemondanak tisztségükről, hogy előrehozott tisztújítást kezdeményezzenek 2021. november 7-re.

EH 2/2021 (X.22.) Elnökségi határozat
Az Elnökség. 6 igen és 1 nem arányban úgy határozott, hogy minden az Elnökség által határozatban megválasztott tisztségviselőt a tisztújító közgyűlés napjával visszahív tisztségéből.

EH 1/2021 (X.31.) Elnökségi határozat
Az Elnökség 6 igen és 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy módosítja a EH 2/2021 (VII.31.) Elnökségi határozatot és törli a versenynaptárból a 2021.11.13-ra meghirdetett versenyt.

EH 2/2021 (X.31.) Elnökségi határozat
Az Elnökség 6 igen és 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy úgy határozott, hogy elfogadja a Kaiser Sportegyesület tagfelvételi kérelmét és regisztrálja a sportszervezetet az MSJJSZ tagnyilvántartásába.

EH 1/2021 (XI.26.) Elnökségi határozat
Az Elnökség 7 igen és 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy Berkes László vezetésével munkacsoportot hoz létre az Európa-kupa szervezésére.

EH 2/2021 (XI.26.) Elnökségi határozat
Az Elnökség 7 igen és 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy Spalovszky Csaba vezetésével munkacsoportot hoz létre a válogatott kvalifikációs rendszerének módosítására.

EH 3/2021 (XI.26.) Elnökségi határozat
Az Elnökség 7 igen és 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy Hullám Dénes vezetésével munkacsoportot hoz létre az SzMSz aktualizálására, módosítására.

EH 4/2021 (XI.26.) Elnökségi határozat
Az Elnökség 7 igen és 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy Nagy Róbertet megbízza a Duo szakág vezetésével.

EH 1/2021 (XII.06.) Elnökségi határozat TÖRÖLVE
Az Elnökség 6 igen és 2 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy Lakatos Sándort megbízza a Ne-waza szakág vezetésével.

EH 2/2023 (II.05.) alapján hatályon kívül helyezve

EH 2/2021 (XII.06.) Elnökségi határozat
Az Elnökség 6 igen és 2 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy felkéri Varga Zoltánt, hogy mérje fel a szakszövetség jelenlegi képességeit, állapotát és dolgozzon ki javaslatokat a működés hatékonyságának növelésére.

EH 1/2021 (XII.29.) Elnökségi határozat
Az Elnökség 6 igen és 2 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy Dr. Hullám István vezetésével Doppingellenes és Sportegészségügyi munkacsoportot hoz létre az ezzel kapcsolatos feladatok és tevékenységek ellátására és koordinálására.

EH 2/2021 (XII.29.) Elnökségi határozat
Az Elnökség 6 igen és 2 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy Stágel György vezetésével Oktatási munkacsoportot hoz létre az ezzel kapcsolatos feladatok és tevékenységek ellátására és koordinálására.

EH 3/2021 (XII.29.) Elnökségi határozat
Az Elnökség 6 igen és 2 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy Juhász Tamást megbízza a Versenybírói Testület vezetésével.

EH 1/2021 (XII.30.) Elnökségi határozat
Az Elnökség 6 igen és 2 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy az alábbiak szerint fogadja a 2022-es versenynaptárt:

EH 3/2022 (VIII.17.) alapján módosítva