Elnökségi Határozatok 2019EH 1/2019 (I.11.) Elnökségi határozat

Az Elnökség 7 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta:

a 2019-es versenynaptárat.

EH 2/2019 (I.11.) Elnökségi határozat

Az Elnökség 7 igen és 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy:

megbízza Nagy Róbertet, hogy lássa el a szakmai alelnöki teendőket és az ehhez kapcsolódó feladatokat, míg a Közgyűlés nem választ új szakmai alelnököt.

EH 1/2019 (I.25.) Elnökségi határozat

Az Elnökség 7 igen és 2 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy:

megbízza Krupa Ádámot, hogy lássa el a Duo Szakág szakágvezetői teendőit és az ehhez kapcsolódó feladatokat, míg a Közgyűlés nem választ új szakmai alelnököt.

EH 1/2019 (V.06.) Elnökségi határozat

Az Elnökség 7 igen és 2 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy:

Azok a sportolók, akiknek az egyesülete az adott évre nem tett eleget a tagszervezetet érintő, tagszervezeti szintű adminisztrációs kötelezettségeinek (nem fizette be az éves tagdíjat; nem regisztrálta sportszakembereit; a tagszervezettel kapcsolatos adatváltozásokat nem jelezte írásban), valamint az adott sportolóval kapcsolatos adatszolgáltatásnak (sportolónak nincs versenyengedélye, sportorvosi igazolása, sportolói igazolása) és a pénzügyi vonzatainak az MSJJSZ felé, nem lehetnek tagjai a magyar válogatott utazókeretének, míg az egyesületük nem teljesíti a hiánypótlást.

EH 2/2019 (V.06.) Elnökségi határozat

Az Elnökség 7 igen és 2 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy:

elfogadja a Vihar Tigris Ju-Jitsu Iskola tagfelvételi kérelmét, de addig nem regisztrálja és nem veszi az MSJJSZ tagnyilvántartásába, amíg eleget nem tesz az MSJJSZ Alapszabályában 8. §-ban foglaltaknak.

EH 3/2019 (V.06.) Elnökségi határozat

Az Elnökség egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határozott, hogy:

elfogadja az Szkíta Sportegyesület tagfelvételi kérelmét és regisztrálja a sportszervezetet az MSJJSZ tagnyilvántartásába.

EH 1/2019 (VI.18.) Elnökségi határozat

Az Elnökség 7 igen és 2 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy:

elfogadja a Gorilla Team Sportegyesület tagfelvételi kérelmét és regisztrálja a sportszervezetet az MSJJSZ tagnyilvántartásába.

EH 1/2019 (VII.26.) Elnökségi határozat

Az Elnökség 8 igen és 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy:

felhatalmazza Muzsai Istvánt, hogy tárgyaljon az MSJJSZ nevében potenciális támogatókkal, szponzorokkal, de anyagi vagy jogi kötelezettséget nem vállalhat az MSJJSZ nevében. Az erről szóló megbízólevelet Ziegler Csaba Elnök állítja ki.

EH 2/2019 (VII.26.) Elnökségi határozat

Az Elnökség 8 igen és 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy:

a mai naptól bevezetésre kerül a Contact Ju-Jitsu versenyszám, azzal a kitétellel, hogy rangsorpont és magyar bajnoki cím nem adható benne.

EH 3/2019 (VII.26.) Elnökségi határozat

Az Elnökség 8 igen és 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy:

módosítja a 7/2017 (VIII.23.) Elnökségi határozatot az alábbiak szerint: Ne-waza No Gi versenyszámban rangsorpont adható a rangsorversenyeken, Magyar Bajnokságon és Budapest Openen, illetve Magyar Bajnoki cím adható a Magyar Bajnokságon.

EH 4/2019 (VII.26.) Elnökségi határozat

Az Elnökség 8 igen és 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy:

elfogadja és bevezeti a sport ju jitsu sportszakmai anyagát, ami a sport ju jitsu övvizsga rendszer és az edzőképzés szakmai törzsanyagának alapját képezi.

EH 2/2022 (VIII.17.) alapján módosítva

EH 5/2019 (VII.26.) Elnökségi határozat

Az Elnökség 8 igen és 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy:

elfogadja és bevezeti az Oktatási Bizottság Sport Ju-Jitsu Övvizsgaanyag tematikáját és vizsgarendjét.

EH 2/2022 (VIII.17.) alapján módosítva

EH 6/2019 (VII.26.) Elnökségi határozat

Az Elnökség 8 igen és 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy

elfogadja a 2020-as versenynaptárat az alábbiak szerint:

2020 február 8. (szo) - 9. (v) Rangsorverseny (Budapest Sportkastély)

2020 március 21. (szo) Rangsorverseny (Jászapáti)

2020 április 4. (szo) - 5. (v) JJIF 2020 Budapest Open (Budapest Sportkastély)

2020 július 9. (cs) - 12 (v) Nyári Tábor (Balatonfenyves)

2020 szeptember 19. (szo) Rangsorverseny (Siófok)

2020 október 10. (szo) Rangsorverseny (Kartal)

2020 december 12. (szo) Magyar Bajnokság (Dunakeszi)

EH 1/2019 (VIII.21.) Elnökségi határozat

Az Elnökség 8 igen és 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy:

elfogadja a Budapesti Honvéd Sportegyesület - Brazil Ju Jitsu Szakosztálya (Carson Gracie) tagfelvételi kérelmét és regisztrálja a sportszervezetet az MSJJSZ tagnyilvántartásába.

EH 2/2019 (VIII.21.) Elnökségi határozat TÖRÖLVE

Az Elnökség egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határozott, hogy:

módosítja az EH 2/2018 (IX.21.) Elnökségi határozatot az alábbiak szerint: Az MSJJSZ versenyrendszerében résztvevő sportolók regisztrációs díja 2020-tól az adott versenynaptári évre 5.000 Ft lesz, mely tartalmazza a sportbiztosítást, a tagsági könyvet (Budo Pass), a versenyengedélyt és a regisztrációs költségeket.

EH 1/2023 (I.21.) alapján hatályon kívül helyezve

EH 3/2019 (VIII.21.) Elnökségi határozat TÖRÖLVE

Az Elnökség egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határozott, hogy:

a Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség (továbbiakban: MSJJSZ) és a Magyar Grappling Szövetség (továbbiakban: MGSZ) közötti megállapodás értelmében az MSJJSZ kedvezményt biztosít azon sportolók részére, akik az MGSZ-nél is rendelkeznek versenyengedéllyel. Ezen sportolók számára az adott naptári évre vonatkozó versenyengedély díja 3.000 Ft.

EH 1/2023 (I.21.) alapján hatályon kívül helyezve

EH 4/2019 (VIII.21.) Elnökségi határozat

Az Elnökség egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határozott, hogy:

azon versenyzők részére, akik az adott naptári év valamennyi MSJJSZ által szervezett rangsorpont szerző versenyén elindultak, a következő naptári évre az MSJJSZ díjmentesen meghosszabbítja a versenyengedélyüket.

EH 5/2019 (VIII.21.) Elnökségi határozat

Az Elnökség egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határozott, hogy:

Az Elnökség elfogadja a Versenyszabályzat módosításait a Címek és különdíjak fejezet és a korosztály változások tekintetében.

EH 6/2019 (VIII.21.) Elnökségi határozat

Az Elnökség egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határozott, hogy:

módosítja a 1/2018. (01. 14.) Elnökségi határozatot az alábbiak szerint: Az elnökség 7 igen szavazattal, (tartózkodással és ellenszavazat nélkül), elfogadja a FOX Küzdősport SE Dunaújváros tagfelvételi kérelmét. Az elnökség utasítja a főtitkárt, hogy a tagnévsorban a tagok között regisztrálja.

EH 7/2019 (VIII.21.) Elnökségi határozat

Az Elnökség egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határozott, hogy:

módosítja a 10/2017. (VIII.23.) számú Elnökségi határozatot az alábbiak szerint: Az Elnökség egyhangúlag ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy Hullám Dénes bírói bizottság elnökének írásbeli beszámolóját és szóbeli kiegészítését elfogadja. Kötelezi a főtitkárt, hogy az írásbeli beszámolót tegye közzé a honlapon. Ezt követően Hullám Dénes távozott az elnökségi ülésről. A levezető elnök megállapítja, hogy az elnökség a határozatképességét megőrizte, 7 főből 6 képviseltette magát.

EH 8/2019 (VIII.21.) Elnökségi határozat

Az Elnökség 7 igen és 2 nem szavazat mellett úgy határozott, hogy:

módosítja a 6/2017. (V.15.) számú Elnökségi határozatot az alábbiak szerint: A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy a külföldi versenyeken elért eredmények a magyar ranglistapontban nem kerülnek beszámításra. Az adott naptári év legjobb külföldi versenyeredménye számít bele, a versenyző minősítésbe.

EH 9/2019 (VIII.21.) Elnökségi határozat

Az Elnökség egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határozott, hogy:

visszavonja a 17/2017. (II.28.) számú Elnökségi határozatot.

A határozat szövege: A jelenlévők megállapodnak abban, hogy a bizottságok munkájának megvitatása az SZMSZ javaslatok beérkezése után fog megtörténni, egy későbbi alkalommal.

EH 10/2019 (VIII.21.) Elnökségi határozat

Az Elnökség egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határozott, hogy:

visszavonja a 16/2017. (II.28.) számú Elnökségi határozatot.

A határozat szövege: Az elnökség egyhangúlag (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) úgy döntött, hogy a fent nevezett feltételekkel a jelenlévők elfogadták a sportbiztosítást. Dr. Gulyás Richárd megkapja a felhatalmazást, hogy tárgyaljon a biztosítókkal ezzel kapcsolatban és szerződést kössön, ha teljesülnek a feltételek.

EH 11/2019 (VIII.21.) Elnökségi határozat

Az Elnökség egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határozott, hogy:

visszavonja a 14/2017. (II.28.) számú Elnökségi határozatot.

A határozat szövege: Az elnökség felhatalmazza Spalovszky Csabát, hogy tárgyalási jogkörrel vegye föl a kapcsolatot az országos diákolimpiai szövetséggel, hogy tisztázzon minden feltételt, és 2018-ban sikerrel tudjunk pályázni a diákolimpia rendezésére.

EH 12/2019 (VIII.21.) Elnökségi határozat

Az Elnökség egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határozott, hogy:

visszavonja a 10/2017. (II.28.) számú Elnökségi határozatot.

A határozat szövege: Az elnökség elfogadta a fentnevezett szabályzatokkal kapcsolatos előterjesztések határidejét, amely március 15. illetve 30. napja.

EH 13/2019 (VIII.21.) Elnökségi határozat

Az Elnökség egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határozott, hogy:

visszavonja a 20/2017. (VIII.23.) számú Elnökségi határozatot.

A határozat szövege: Négyes számú napirendi pont, weboldal fejlesztése. Ziegler Csaba önként vállalta, hogy amennyiben hozzáférési jogosultságot kap, a jelenleg meglévő weboldalt átszerkeszti az egyes bizottságok igényeinek megfelelően. Az elnökség egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy határozott, hogy Ziegler Csaba megkapja a felhatalmazást a weboldal átszerkesztésére. Kötelezi egyben az elnököt, hogy intézkedjen a fejlesztőknél, hogy adminisztrációs jelszót kapjon.

EH 14/2019 (VIII.21.) Elnökségi határozat

Az Elnökség egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határozott, hogy:

visszavonja a 16/2017. (VIII.23.) számú Elnökségi határozatot.

A határozat szövege: Az elnökség egyhangúlag ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy Zabó Ákos oktatási bizottság elnökének a szakszövetség elnöke adjon meghatalmazást, hogy oktatási kérdésekben a Testnevelési Egyetemen és más intézményekben, hivatalokban tárgyalási jogkörrel, kötelezettségvállalási lehetőség nélkül eljárjon.

EH 15/2019 (VIII.21.) Elnökségi határozat

Az Elnökség egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határozott, hogy:

visszavonja a 15/2017. (VIII.23.) számú Elnökségi határozatot.

A határozat szövege: Az oktatási bizottság kötelezettségévé teszi az elnökség, hogy a beérkezett válaszokat elemezze, összesítse és azok alapján készítsen javaslatot a további feladatokra A beérkezést követő 15 munkanapon belül.

EH 16/2019 (VIII.21.) Elnökségi határozat

Az Elnökség egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határozott, hogy:

visszavonja a 14/2017. (VIII.23.) számú Elnökségi határozatot-

A határozat szövege: Az elnökség egyhangúlag tartózkodás ellenszavazat nélkül úgy határozott, hogy az oktatási bizottság által előterjesztett felmérést a főtitkár és az elnök kötelezettségévé teszi, hogy vese össze az ELVESZ által végzett Felméréssel, A beérkezéstől követő 15 munkanapon belül. Az összevetést követően fennmaradt nyitott sport szakmai kérdéseket véleményeztesse az elnökség tagjaival, írásban történjék a szavazás, Öt munkanapon belül. Szavazást követően a főtitkár kötelezettségévé teszi, hogy a felmérést a tagszervezetek felé 15 munkanapon belül kiküldje ki, a válaszokat pedig begyűjtse.

EH 17/2019 (XI.15.) Elnökségi határozat

Az Elnökség egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határozott, hogy:

visszavonja az EH 40/2017 (XI.26.) Elnökségi határozatot.

A határozat szövege: Az Elnökség egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy határozott, hogy székhelyét a BSU irodaházába helyezi át, a jászberényi irodát pedig meghagyja telephelynek. Az Elnökség egyúttal 2017. december 10-ei határidővel megbízza Gulyás Richárd Elnököt, hogy eljárjon a székhely váltás ügyében és kérje tagfelvételét a BSU-nál.

EH 1/2019 (XI.15.) Elnökségi határozat

Az Elnökség 7 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy:

Magyar válogatottság esetén, amennyiben a kvalifikációt szerzett versenyzőt indító tagszervezet a kiküldött díjbekérőt határidőre nem fizeti be, úgy az érintett válogatott kerettag egyesülete felelős a Magyar Sport Ju JItsu Szakszövetséget terhelő, késedelmes utalás következményeként felmerülő büntetésekért, melyet köteles az MSJJSZ számára megtéríteni. Amennyiben 30 napon belül nem történik meg a késedelmes fizetés okozta többlet költségek megtérítése, úgy a Fegyelmi Szabályzat 2. § (2) alapján Fegyelmi eljárást kell indítani a vétkes tagszervezettel szemben.

EH 2/2019 (XI.15.) Elnökségi határozat

Az Elnökség 8 igen és 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy:

elfogadja a Kisin Aikido Sportegyesület (ZR Team Nyíregyháza) tagfelvételi kérelmét és regisztrálja a sportszervezetet az MSJJSZ tagnyilvántartásába.

EH 1/2019 (XI.28.) Elnökségi határozat

Az Elnökség 7 igen és 2 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy:

Az EMMI által meghirdetett, " Feltörekvő sportágak tehetséggondozó Programjának Támogatása II. ütem" keretében elnyert 9,6 millió forint összeg, az utánpótlás korosztály hazai versenyeztetés nevezési díj támogatása alpontjában meghatározott 1,8 millió forint felhasználását nevezésenként 3000 Ft-ban határozza meg a teljes összeg kimerülésnek erejéig, a 2019 július 1-2020 június 30 közötti időszakra, az ezzel kapcsolatos dokumentációnak megfelelően.

EH 1/2019 (XII.07.) Elnökségi határozat

Az Elnökség egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határozott, hogy:

elfogadja az Isaszegi Sportegyesület tagfelvételi kérelmét és regisztrálja a sportszervezetet az MSJJSZ tagnyilvántartásába.

EH 1/2019 (XII.27.) Elnökségi határozat

Az Elnökség 7 igen és 2 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy:

elfogadja a Létavértes Lakosságért SC '97 Egyesület tagfelvételi kérelmét és regisztrálja a sportszervezetet az MSJJSZ tagnyilvántartásába.

EH 2/2019 (XII.27.) Elnökségi határozat

Az Elnökség 7 igen és 2 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy:

elfogadja a KOKO FIGHT CLUB Sportegyesület tagfelvételi kérelmét és regisztrálja a sportszervezetet az MSJJSZ tagnyilvántartásába.

EH 3/2019 (XII.27.) Elnökségi határozat

Az Elnökség 7 igen és 2 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy:

a 2019-re tervezett költségvetésiterv módosításra kerül. A 2020-as Európa-kupa rendezési feltételinek kiszolgálására, illetve a versenyrendszer tárgyi feltételeinek fejlesztésére 850.000 Ft-t elkülönítését hagyja jóvá az Elnökség, melyet a fent megnevezett célokra tárgyi eszközbeszerzésre fordít.