Elnökségi Határozatok 2018EH 1/2018 (I.05.)

Tekintettel arra, hogy a bírók és asszisztensek küldése utáni, a tagszervezetek részére biztosított kedvezményről az elnökség nem tudott megállapodni. A szavazás eredménye: 5 igen, egy nem és egy fő nem szavazott, ezért a 8/2017.IX.26. elnökségi határozatot hatályon kívül helyezi.

EH 2/2018 (I.05.)

Mivel a 38/2017. (XI. 26.) számú elnökségi határozat hibás sorszámozás eredménye. A szavazás eredménye: 6 igen és egy fő nem szavazott, így az elnökség utasítja a Főtitkárt, hogy törölje azt az elnökségi határozatok tárából.

EH 1/2018 (I.14.)

Az Elnökség 7 igen szavazattal (tartózkodással és ellenszavazat nélkül) 2017. évtől kezdődően elfogadja a FOX Küzdősport SE Dunaújváros tagfelvételi kérelmét.

Az Elnökség utasítja a Főtitkárt, hogy a tagnévsorban a tagok között regisztrálja.

EH 6/2019 (VIII.21.) alapján módosítva

EH 2/2018 (I.14.)

Az elnökség 7 igen szavazattal, (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), jóváhagyja a 29/2017. (05.28.) számú határozat helyreigazítását az alábbi szövegezéssel.

Az elnökség az etikai- és gyermekvédelmi szabályzatot egyhangúlag elfogadta.

Javasolja, hogy a későbbiekben azt az etikai- és fegyelmi bizottság vizsgálja felül. Amennyiben az újonnan elkészülő sportfegyelmi szabályzat, vagy a vonatkozó jogszabályi előírások indokolttá teszik, az etikai- és fegyelmi bizottság dolgozza át a most elfogadott etikai- és gyermekvédelmi szabályzatot.

Az etikai vétségek bejelentését az Etikai és fegyelmi bizottság felállításáig az Elnökség felé kell megtenni.

Az elnökség utasítja a főtitkárt, hogy a 2/2018. (01. 14) számú, és a helyreigazított 29/2017. (05.28.) számú határozatot helyezze el a határozatok tárában. Utasítja továbbá, hogy a jegyzőkönyv szövegezését is korrigálja.

EH 1/2018 (III.12.)

Az MSJJSZ elnöksége 6 igen (egyhangú) szavazási aránnyal úgy döntött, hogy a 35/2017. (XI. 26) elnökségi határozatot hatályon kívül helyezi, és a Ziegler Csaba elnökből, valamint Spalovszky Csaba és Gulyás Richárd tagokból álló jelölő bizottság mandátumát visszavonja.

EH 2/2018 (III.12.)

Az MSJJSZ elnöksége 4 igen és 2 nem szavazási aránnyal úgy döntött, hogy új jelölő bizottságot hoz létre.

A bizottság összetétele: Metzger Antal elnök, valamint Varsányi István Vilmos és Harsányi András tagok.

Megbízatásuk időtartama: 2018. március 12-én kezdődik és 2018. április 15-ig ér véget.

EH 1/2018 (III.29.)

Az Elnökség egyhangú szavazati aránnyal elfogadta a Tatami Centrum Sportegyesület tagfelvételi kérelmét.

EH 2/2018 (III.29.)

Az Elnökség utasítja a Főtitkárt, hogy a Tatami Centrum Sportegyesületet az MSJJSZ tagnyilvántartásában rögzítse.

EH 1/2018 (VI.18.)

Az Elnökség 9 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta, hogy:

a 2018. május 27-ei Közgyűlés 4/2018-as határozata alapján a leköszönő tisztségviselőknek a megszabott határidőig át kell adniuk feladataikat és az azzal összefüggő dokumentumokat, valamint kapcsolattartó személyek neveit elérhetőségeit a megválasztott tisztségviselőknek, melynek tényét és az átvett dokumentumok listáját átadás-átvételi jegyzőkönyvön kell rögzíteni.

EH 2/2018 (VI.18.)

Az Elnökség 7 igen. 1 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta, hogy:

a 2018. május 27-ei Közgyűlés 4/2018-as határozata alapján megtörtént átadás-átvételt követően az Elnökség 15 napon belül jelentést készít a tagság számára az átadás-átvételről. A jelentés tartalmazza a független könyvvizsgálói beszámolót és az adminisztratív struktúra jelenlegi állapotáról szóló beszámolót.

EH 3/2018 (VI.18.)

Az Elnökség 8 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta, hogy:

az elnökség adjon megbízást Stágel György részére, hogy az oktatási bizottságban, mint bizottsági tag dolgozhasson.

EH 1/2018 (VII. 30.)

Az Elnökség egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 2018. őszi versenyévad versenyeit az alábbiak szerint módosítja:

2018.10.06. Kartal - Rangsorverseny;

2018.11.17. Dunakeszi - Rangsorverseny;

2018.12.08. Dunakeszi - Magyar Bajnokság.

EH 1/2018 (VIII. 13.)

Az Elnökség egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta, hogy:

a Budapest Openen rangsorpontot szerzett, de a Szakszövetségnél tagsági viszonnyal nem rendelkező sportolók élhessenek kvalifikációs lehetőségükkel a 2018-as nemzetközi versenyeken, amennyiben a válogatott keret adott versenyre történő kihirdetéséig regisztrálják magukat a Szakszövetségnél. (Jelen határozat nem befolyásolja a szövetségi kapitány azon jogkörét, hogy a kvalifikációt szerzett sportolók közül saját szakmai döntése alapján jelölje ki a válogatott keretet.)

EH 2/2018 (VIII. 13.)

Az Elnökség 9 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta:

a Doppingellenes Szabályzatot és annak 2018. augusztus 13-ai hatállyal történő bevezetését.

EH 3/2018 (VIII. 13.)

Az Elnökség 9 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta:

a Fegyelmi Szabályzatot és annak 2018. augusztus 13-ai hatállyal történő bevezetését.

EH 4/2018 (VIII. 13.)

Az Elnökség 9 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta:

a Képesítési Szabályzatot és annak 2018. augusztus 13-ai hatállyal történő bevezetését.

EH 5/2018 (VIII. 13.)

Az Elnökség 9 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta:

a Sportolói Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzatot és annak 2018. augusztus 13-ai hatállyal történő bevezetését.

EH 6/2018 (VIII. 13.)

Az Elnökség 9 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta:

az Etikai és Gyermekvédelmi Szabályzat módosítását.

EH 7/2018 (VIII. 13.)

Az Elnökség 9 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta:

a Adatvédelmi Szabályzatot és annak 2018. augusztus 13-ai hatállyal történő bevezetését.

EH 1/2018 (VIII. 21.)

Az Elnökség 7 igen és 3 tartózkodás mellett elfogadta, hogy:

a 2018. szeptember 21-23. között megrendezésre kerülő Balkan Open & U15 World Cup verseny nevezési díját az U15-ös Világkupán induló magyar válogatott versenyzők számára a Szakszövetség kifizeti a kvalifikációs alap terhére.

EH 2/2018 (VIII. 21.)

Az Elnökség 7 igen és 3 tartózkodás mellett elfogadta, hogy:

a 2018. szeptember 21-23. között megrendezésre kerülő Balkan Open & U15 World Cup versenyen résztvevő magyar versenyzők és edzőik szállásköltségeit nem tudja átvállalni a Szakszövetség, de mivel a versenykiírás szerint ezt a nevező nemzeti szövetségeknek kell átutalnia, ezért azt az érintett sportolóknak, edzőknek és kísérőknek meg kell téríteniük a fenti költségeket a Szakszövetség felé. Ha az érintettek ennek nem tesznek eleget, akkor a Szakszövetség nem járul hozzá az adott tagszervezet sportolóinak kiutazásához.

EH 1/2018 (VIII. 27.)

Az Elnökség 8 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadta, hogy:

2018 augusztus 27-től kezdve a Szakszövetség Titkársága a hivatalos elektronikus levelezéséhez az msjjsz.fotitkar@gmail.com e-mail címet használja.

EH 2/2018 (VIII. 27.)

Az Elnökség 8 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadta, hogy:

a Magyar Sport Ju Jitsu Szakszövetség nevét viselő zárt Facebook csoportot törölni kell. Az Elnökség utasítja dr. Gulyás Richárd Miklóst, mint bejegyzett adminisztrátort, hogy haladéktalanul intézkedjen a csoport megszüntetéséről. Amennyiben 2018.08.31-ig nem kerül törlésre a csoport, úgy azt az Elnökség mulasztásnak tekinti és felhatalmazza a Főtitkárt, hogy hivatalosan kezdeményezze az oldal üzemeltetőjénél a csoport törlését.

EH 3/2018 (VIII. 27.)

Az Elnökség 8 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadta, hogy:

a Magyar Sport Ju Jitsu Szakszövetség csak 1 hivatalos nyílt Facebook csoportot fog használni, ezért az Elnökség utasítja dr. Gulyás Richárd Miklóst, hogy a Szakszövetség nevét viselő nyílt Facebook csoport adminjogát haladéktalanul adja át Ziegler Csaba Elnöknek. Amennyiben 2018.08.31-ig nem kerül átadásra az adminjog, úgy azt az Elnökség mulasztásnak tekinti és felhatalmazza a Főtitkárt, hogy kezdeményezze az oldal üzemeltetőjénél a csoport törlését, egyúttal hozzon létre egy új hivatalos csoportot az MSJJSZ számára.

EH 4/2018 (VIII. 27.)

Az Elnökség 6 igen és 4 tartózkodás mellett elfogadta:

a Versenybírói Szabályzat módosítását.

EH 5/2018 (VIII. 27.)

Az Elnökség 6 igen és 4 tartózkodás mellett elfogadta:

a Gazdasági és Pénzügyi Szabályzatot és annak 2018. augusztus 27-ei hatállyal történő bevezetését.

EH 6/2018 (VIII. 27.)

Az Elnökség 6 igen és 4 tartózkodás mellett elfogadta:

a Sportegészségügyi Szabályzatot és annak 2018. augusztus 27-ei hatállyal történő bevezetését.

EH 1/2018 (IX.3.)

Az Elnökség 9 igen és 1 nem szavazat mellett úgy határozott, hogy:

felhatalmazza Ziegler Csaba Elnököt, hogy az Elnökségi átadás-átvétellel kapcsolatos jogi viták rendezése érdekében bízzon meg egy ügyvédet, aki képviseli a Magyar Sport Ju Jitsu Szakszövetséget.

EH 1/2018 (IX.14.)

Az Elnökség 9 igen és 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy:

a 2018-as év hátralévő részében csatlakozni kívánó sportszervezetek, ha az év végéig benyújtják csatlakozási szándékukat a MSJJSZ-hez, akkor az idei évre nem kell tagdíjat fizetniük. A 2019. évi tagdíjat 2019. március 31-ig kell átutalniuk az MSJJSZ bankszámlájára.

EH 1/2018 (IX.21.)

Az Elnökség 9 igen és 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy:

javasolni fogja a következő Közgyűlésen, hogy az éves tagsági díj mértékét 15.000 Ft-ra mérsékelje az MSJJSZ. Jelen határozattal egyidejűleg az Elnökség javasolja a 11/2017 (V.28.) Közgyűlési határozat visszavonását.

EH 2/2018 (IX.21.) TÖRÖLVE

Az Elnökség 9 igen és 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy:

módosítja az éves regisztrációs díjat az alábbiak szerint.

Azon sportolók részére, akik nem versenyeznek az Elnökség létrehoz egy regisztrált tagi státuszt, melynek éves díja 1600 Ft. Ez tartalmazza a sportbiztosítást és a regisztrációs költségeket.

Az MSJJSZ versenyrendszerében résztvevő sportolók regisztrációs díja egy évre 4000 Ft lesz, mely tartalmazza a sportbiztosítást, a tagsági könyvet (Budo Pass), a versenyengedélyt és a regisztrációs költségeket.

Az Elnökség jelen határozattal egyidejűleg visszavonja a 7/2017 (II.28.) és 24/2017 (XI.26.) Elnökségi határozatokat.

EH 1/2020 (XII.23.) alapján módosítva

EH 1/2023 (I.21.) alapján hatályon kívül helyezve

EH 3/2018 (IX.21.)

Az Elnökség 9 igen és 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy:

elfogadja a Bocfölde Sportegyesület tagfelvételi kérelmét és bejegyzi az MSJJSZ tagszervezeti nyilvántartásába.

EH 1/2018 (X.05.)

Az Elnökség egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határozott, hogy:

azon versenyzők számára, akik a tárgyévet megelőző évben az NVESZ által kiadott eredményességi kritériumok szerinti eredményt értek el nemzetközi pontszerző versenyen, az adott évben az MSJJSZ fedezze (részben vagy egészben) a nemzetközi pontszerző versenyen történő indulás nevezési díját, szállás- és útiköltségeit.

Az NVESZ által kiadott eredményességi kritériumok:

U18-U21 Európa-bajnokság - 1-6. hely;

Senior Európa-bajnokság - 1-6. hely;

U18-U21 Világbajnokság - 1-8. hely;

Senior Világbajnokság - 1-8. hely.

EH 1/2018 (X.15.)

Az Elnökség 9 igen és 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy:

A HUNADO és a MSJJSZ Doppingszabályzatainak rendelkezései alapján, az MSJJSZ versenyrendszerében versenyző azon sportolói, akik: 16. életévüket betöltötték és az országos bajnokságon 1. - 2. - 3. helyezést értek vagy a válogatott keret tagjai vagy hazai rendezésű nemzetközi, illetve külföldi nemzetközi versenyeken vesznek részt - kötelesek 2018.11.05-ig regisztrálni a HUNADO honlapján a nemzeti regisztrált csoportba, valamint az ADAMS rendszerbe. (Mindkét regisztrációt egyénenként maguknak a sportolóknak kell elvégezniük, melyhez segítséget nyújt az Anti-Dopping és Sportegészségügyi Bizottság.)

EH 2/2018 (X.15.)

Az Elnökség 9 igen és 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy:

az MSJJSZ kötelezi az MSJJSZ és a HUNADO Doppingellenes Szabályzatainak hatálya alá tartozó, 16. életévüket betöltött versenyzőit a HUNADO felé történő adatközlésre. Az adattartalom részletezését a "Nemzetközi versenyeken résztvevő versenyzők kötelezettségeit" magában foglaló, az Elnökség által közzé tett dokumentum tartalmazza. Az adatközlést 2018.11.05-ig kell teljesíteni a Doppingellenes és Sportegészségügyi Bizottság Elnöke (Dr. Hullám István) és gyógyszerész tagja (Dr. Nagy-Hints István) felé.

EH 3/2018 (X.15.)

Az Elnökség 9 igen és 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy:

A külföldi versenyeken elért eredmények a magyar ranglista pontban nem kerülnek beszámításra. (EH 6/2017. (V.15.) módosítása) (A világ- vagy európai ranglista pontszerző versenyen elért pontszámok automatikusan beszámítódnak a magyar ranglistába.)

EH 1/2018 (XI.16.)

Az Elnökség 7 igen és 3 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy:

az MSJJSZ által szervezett versenyekre ideiglenes versenyengedély állítható ki azon sportolók részére, akik nincsenek regisztrálva az MSJJSZ adatbázisában.

EH 2/2018 (XI.16.)

Az Elnökség 7 igen és 3 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy:

elfogadja a Simon Judo Önvédelem Szabadidő és Diáksport Egyesület tagfelvételi kérelmét és regisztrálja a sportszervezetet az MSJJSZ tagnyilvántartásába.

EH 3/2018 (XI.16.)

Az Elnökség 7 igen és 3 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy:

elfogadja a A.C.S. Free 4 Fight Timisoara tagfelvételi kérelmét és regisztrálja a sportszervezetet az MSJJSZ tagnyilvántartásába.

EH 4/2018 (XI.16.)

Az Elnökség 7 igen és 3 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy:

megbízza Varsányi Istvánt a Bírói Bizottság Elnöki tisztségének ellátására. A megbízatás addig szól, míg a Közgyűlés új Elnököt nem választ a Bírói Bizottság élére.

EH 5/2018 (XI.16.)

Az Elnökség 7 igen és 3 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy:

a 2018-as Magyar Bajnokság U18-as, U21-es és 21+-os korosztályainál az első 3 helyen végző versenyző köteles a versenyt követő 15 napon belül regisztrálni a HUNADO rendszerében, amennyiben ezt elmulasztja, akkor elveszti a nemzetközi versenyeken való indulás jogát.

EH 6/2018 (XI.16.)

Az Elnökség 7 igen és 3 tartózkodás mellett elfogadta a Versenyszabályzat módosítását.

EH 7/2018 (XI.16.)

Az Elnökség 7 igen és 3 tartózkodás mellett elfogadta a Versenybírói Szabályzat módosítását.

EH 8/2018 (XI.16.)

Az Elnökség 7 igen és 3 tartózkodás mellett elfogadta a Sportolói Nyilvántartási, Igazolás és Átigazolási Szabályzat módosítását.

EH 9/2018 (XI.16.)

Az Elnökség 7 igen és 3 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy:

tatami programot indít, melynek keretében a versenyekre rendelkezésre álló tatami állományát ebben az évben 200 nm, nemzetközi szabványoknak megfelelő tatamit vásárol. (A program célja, hogy szerződés keretében a vásárolt tatamikat kihelyezze az MSJJSZ a kluboknak használatra.) Az Elnökség megbízza az Elnököt a program részleteinek kidolgozásával, melyet november 20-ig benyújt szavazásra, illetve november 30.-ig kihirdeti a pályázatot a tagszervezetek felé.

EH 1/2018 (XI.30.)

Az Elnökség 8 igen és 2 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy:

azon tagszervezetek sportolói, akik nem vettek részt az MSJJSZ rangsor versenyein (pl.: sérülés, újonnan csatlakoztak stb), de nevezni kívánnak a Magyar Bajnokságra, a Versenybizottságnál kérvényezhetik részvételüket, melyet a Versenybizottság egyénileg bírál el és ad jóváhagyó vagy elutasító határozatot.

EH 2/2018 (XI.30.)

Az Elnökség 8 igen és 2 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy:

elfogadja az Alföldi Küzdősport Sportegyesület tagfelvételi kérelmét és regisztrálja a sportszervezetet az MSJJSZ tagnyilvántartásába.

EH 3/2018 (XI.30.)

Az Elnökség 8 igen és 2 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy:

elfogadja a Mushin Judo Egyesület tagfelvételi kérelmét és regisztrálja a sportszervezetet az MSJJSZ tagnyilvántartásába.

EH 4/2018 (XI.30.)

Az Elnökség 9 igen és 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy:

Tatamiprogramot indít, melynek kiírását a csatolt dokumentum tartalmazza.

EH 5/2018 (XI.30.)

Az Elnökség 9 igen és 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy:

vizsgálatot indít a 2018-as JJIF tagdíj befizetésének elmulasztása miatt. A vizsgálat lefolytatására Dr. Szilágyi Dávidot, a Felügyelőbizottság Elnökét jelöli ki, aki 15 napon belül jelentést készít a vizsgálat eredményeiről az Elnökség számára.

EH 1/2018 (XII.14.)

Az Elnökség 9 igen és 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy:

elfogadja az Tengu Dojo Harcművészeti Ifjúsági és Sportegyesület tagfelvételi kérelmét és regisztrálja a sportszervezetet az MSJJSZ tagnyilvántartásába.

EH 2/2018 (XII.14.)

Az Elnökség 8 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy:

elfogadja az Csömöri Torna Egylet tagfelvételi kérelmét és regisztrálja a sportszervezetet az MSJJSZ tagnyilvántartásába.

EH 3/2018 (XII.14.)

Az Elnökség 9 igen és 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy:

megbízza Szekeres Ákost, hogy lássa el a Ne-waza szakág szakágvezetői teendőit és az ehhez kapcsolódó feladatokat.

EH 4/2018 (XII.14.)

Az Elnökség 9 igen és 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy:

megbízza Lakatos Sándort, hogy segítse a Ne-waza szakág szakmai munkáját és szakmailag támogassa a szakág bíróképzését, illetve az ehhez kapcsolódó feladatokat.

EH 1/2019 (I.11.)

Az Elnökség 7 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta:

a 2019-es versenynaptárat.

EH 2/2019 (I.11.)

Az Elnökség 7 igen és 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy:

megbízza Nagy Róbertet, hogy lássa el a szakmai alelnöki teendőket és az ehhez kapcsolódó feladatokat, míg a Közgyűlés nem választ új szakmai alelnököt.