Elnökségi Határozatok 2017EH 1/2017 (II.28.)

A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy dr. Gulyás Richárdot levezető elnöknek, Garamvölgyi Mihályt jegyzőkönyvvezetőnek, Múzsa Istvánt és Dr. Nagy-Hinst Istvánt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztják.

EH 2/2017 (II.28.)

A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadták a napirendi pontok tárgyalását.

EH 3/2017 (II.28.)

A jelenlévők elfogadták dr. Gulyás Richárd elnök beszámolóját.

EH 4/2017 (II.28.)

2017. február 18. át követő 15. napig, legkésőbb március 06. napjáig minden bizottság dolgozza ki a 2017. évi szakmai programját és erről írásbeli szavazással döntenek a tagszervezetek.

EH 5/2017 (II.28.)

Elnökség egyhangúlag (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) úgy döntött, hogy a nemzetközi kvalifikációs és versenyrendszert implementálja a magyar viszonyokra és e szerint fog működni a 2017. évi verseny évben.

EH 6/2017 (II.28.)

A jelenlévők úgy határoztak, hogy dr. Gulyás Richárd elnök a 2017. évi költségvetési tervezetet készítse el legkésőbb március 06. napjára.

EH 7/2017 (II.28.) TÖRÖLVE

Az elnökség úgy döntött egyhangúlag (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), hogy a rendszer élesítését követően 30 napon belül minden tagszervezetnek fel kell vinnie az összes tagját.

Az elnökség egyhangú határozatot hozott továbbá, hogy több szintje lesz a regisztrációnak 2.400.- Ft/év, amiért kap egy sportbiztosítást és nyilván van tartva. 6.000.- Ft/év versenyzői licence, amiben emelt biztosítás van és a Budo-Pass.

EH 24/2017 (XI.26.) alapján módosítva

EH 2/2018 (IX.14.) alapján törölve

EH 8/2017 (II.28.)

Az elnökség egyhangúlag (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) úgy döntött, hogy a szervezet és működési szabályzat alapját képező, bizottsági működés tervezetét a bizottságok március 15. napjáig megküldik.

EH 9/2017 (II.28.)

Az elnökség egyhangúlag (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) úgy döntött, hogy az elnök a főtitkárral a beérkezett javaslatok alapján leteszi az SZMSZ egybe szerkesztett javaslatát március 30. napjáig.

EH 10/2017 (II.28.) TÖRÖLVE

Az elnökség elfogadta a fent nevezett szabályzatokkal kapcsolatos előterjesztések határidejét, amely március 15. illetve 30. napja.

EH 12/2019 (VIII.21.) alapján hatályon kívül helyezve

EH 11/2017 (II.28.)

Az elnökség egyhangúlag (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) úgy döntött, hogy a felügyelőbizottságnak március 30. napjáig le kell tenni az ügyrendjét és az éves ellenőrzési munkatervét.

EH 12/2017 (II.28.)

A jelenlévők elfogadták, hogy dr. Gulyás Richárd május 30. napjáig elkészíti az etikai szabályzat tervezetét.

EH 13/2017 (II.28.)

Oktatási bizottságok vonatkozásában tisztújítás lesz, mert nem működik. Jelölőbizottság feladatául meghatározzuk, hogy elvonatkozásban a szükséges lépéseket tegye meg.

EH 14/2017 (II.28.) TÖRÖLVE

Az elnökség felhatalmazza Spalovszky Csabát, hogy tárgyalási jogkörrel vegye föl a kapcsolatot az országos diákolimpiai szövetséggel, hogy tisztázzon minden feltételt, és 2018-ban sikerrel tudjunk pályázni a diákolimpia rendezésére.

EH 10/2019 (VIII.21.) alapján hatályon kívül helyezve

EH 15/2017 (II.28.)

Az elnökség egyhangúlag (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) úgy döntött, hogy 2017. május 30. napjáig az elnökség kidolgozza a sportágfejlesztési koncepciót és programot.

EH 16/2017 (II.28.) TÖRÖLVE

Az elnökség egyhangúlag (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) úgy döntött, hogy a fent nevezett feltételekkel a jelenlévők elfogadták a sportbiztosítást. Dr. Gulyás Richárd megkapja a felhatalmazást, hogy tárgyaljon a biztosítókkal ezzel kapcsolatban és szerződést kössön, ha teljesülnek a feltételek.

EH 10/2019 (VIII.21.) alapján hatályon kívül helyezve

EH 17/2017 (II.28.) TÖRÖLVE

A jelenlévők megállapodnak abban, hogy a bizottságok munkájának megvitatása az SZMSZ javaslatok beérkezése után fog megtörténni, egy későbbi alkalommal.

EH 9/2019 (VIII.21.) alapján hatályon kívül helyezve

EH 18/2017 (II.28.)

A jelenlévők elfogadják, hogy a 2016-os beszámolót írásban, és a 2017-es évre a tervezeteket elkészítik legkésőbb március 30. napjáig.

EH 19/2017 (II.28.)

Az elnökség egyhangúlag (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) úgy döntött, hogy a jelölő bizottság elnökének megválasztják Muzsai Istvánt, két tagnak Garamvölgyi Mihályt és dr. Gulyás Richárdot.

EH 1/2017 (V.15.)

A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy dr. Gulyás Richárdot levezető elnöknek, Garamvölgyi Mihályt jegyzőkönyvvezetőnek, Spalovszky Csabát és Csomós Dánielt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztják.

A jelenlévők hozzájárulnak a hangfelvételhez

EH 2/2017 (V.15.)

A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy elfogadják a napirendi pontokat.

EH 3/2017 (V.15.)

A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy az Alapszabályba a bírók minősítése, versenyzők minősítése, edzők minősítése kerül bele.

EH 4/2017 (V.15.)

A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy elfogadják a „VERSENY- ÉS KVALIFIKÁCIÓS ALAP” létrehozását azzal, hogy a versenyt szervező egyesületek az MSJJSZ részére előre meghatározott összeget fizetnek be minden egyes nevező után, melyért ellenszolgáltatást kapnak. A befizetendő összeg nagysága függ a verseny jellegétől (régiós, országos, nemzetközi stb.), valamint az indulók létszámától. Az MSJJSZ és a versenyt szervező egyesület között szerződés készül.

EH 5/2017 (V.15.)

A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy Cziemler Ziegler Csabát delegálják a „Ju-jitsu Representative International Committee” tárgyalásaira.

EH 6/2017 (V.15.)

A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy a külföldi versenyeken elért eredmények a magyar ranglista pontban nem kerülnek beszámításra. Az adott versenyévad Egyegy, a legjobb külföldi versenyeredménye számít bele, csakbeleszámítódik a versenyző minősítésbe.Egy, a legjobb külföldi eredmény számít bele, csak a minősítésbe.

EH 8/2019 (VIII.21.) alapján módosítva

EH 7/2017 (V.15.)

A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy elfogadják, Spalovszky Csaba mb. szövetségi mb. kapitány válogatott építési koncepcióját.

EH 8/2017 (V.15.)

A jelenlévők egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határoztak, hogy az EMMI részére előterjesztett éves költségvetést utólag elfogadják.

EH 1/2017 (VIII.23.)

Dr. Gulyás Richárd elnök megállapítja a létszámot. A 7 fős elnökségből 7 fő képviselteti magát. Az elnökség határozatban dönt arról, hogy az elnökségi ülés határozatképes. A jelenlévők jelenlétüket külön íven igazolják.

EH 2/2017 (VIII.23.)

Ügyrendi pontok előtt kocka Klára könyvvizsgáló, adószakértő bemutatkozik.

Az elnökség egyhangúlag, tartózkodás ellenszavazat nélkül úgy határozott, hogy Koczka Klárát gazdasági vezetői tevékenységgel megbízza hat hónap próbaidő betartásával 2018. május 31-ig, a gazdasági év végéig 10 000 Ft plusz áfa / hónap javadalmazással.

EH 3/2017 (VIII.23.)

Egyúttal ellenszavazat tartózkodás nélkül egyhangúlag úgy határoz az elnökség, hogy a jelölőbizottság a jelölést előkészíti, és a gazdasági vezető választását a közgyűlés számára előterjeszti. A jelölő bizottság elnöke a meghosszabbított mandátum alapján Muzsai István, két tagja Garamvölgyi Mihály és dr. Gulyás Richárd.

A jelölőbizottság 15 napon belül köteles a jelölést megnyitni és a szavazást az alapszabályban rögzítettek szerint előkészíteni.

EH 4/2017 (VIII.23.)

Hullám Dénes felhívja figyelmet az integrált vállalatirányítási és számviteli rendszerek jelentőségére fel ajánlja, hogy a szakszövetség számára kér ezzel kapcsolatosan árajánlatot.

Az elnökség felhatalmazza Hullám Dénes elnökségi tagot, hogy kötelezettségvállalás nélkül szerezzem be leírást és árajánlatot egy integrált ügyviteli, vállalatirányítási rendszer adaptálása érdekében. Határidő 30 Nap.

EH 5/2017 (VIII.23.)

Második napirendi pont: második félévi versenyek. Szeptember 30-án Domaszéken tartandó versenyre:

Az elnökség felhatalmazza a versenyeztetési bizottság elnökét, nagy Róbertet hogy két napon belül tudja meg, adottak e a minimális tárgyi feltételek a már megkezdett szervezés befejezésére, verseny lebonyolítására.

Amennyiben Domaszéken a verseny nem valósítható meg, az elnökség kifejezi azon szándékát, hogy a Jászsági Harcművészeti Akadémia Jászberényben szervezd meg a regionális versenyt. Megbízza Gulyás Richárdot és Garamvölgyi Mihályt, hogy négy napon belül tisztázza, Van-e alkalmas terem a versenyt megszervezésére.

Az elnökség megállapítja, hogy a versenynaptár egyebekben nem módosul.

Az elnökség úgy határoz, tartózkodás ellenszavazat nélkül egyhangúan, hogy a versenynaptár egyebekben nem módosul.

EH 6/2017 (VIII.23.)

Az elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy az új szabály könyveket elfogadja (Duo Start A-B, Ne Waza Gi, Ne Waza No Gi). A mai naptól hatályba lépnek ezek a szabálykönyvek.

EH 7/2017 (VIII.23.)

Az elnökség úgy határoz egyhangúlag, tartózkodás nélkül, hogy a Duo Start A-B és a Ne Waza No Gi versenyszámokat bevezeti mai naptól. Tekintettel arra, hogy tört év a hátralevő időszak, így ezekben rangsor pontot és magyar bajnoki címet a szakszövetség nem ítél meg 2017-ben.

EH 8/2017 (VIII.23.)

Az elnökség egyhangúlag ellenszavazat tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy magyar bajnoki cím, csak azokban a versenyszámokban ítélhető oda versenyzőnek, melyekben nemzetközi kvalifikációra van lehetőség. Egyebekben kizárólag Kupa bajnoki cím ítélhető oda.

EH 9/2017 (VIII.23.)

Az elnökség egyhangúlag tartózkodás ellenszavazat nélkül úgy határozott, hogy a 2017. évi nemzetközi versenyek előkészítése, a versenyzők utaztatásának és elszállásolásának előkészítése, versenyeztetés a szövetségi kapitány, Spalovszky Csaba feladata.

EH 10/2017 (VIII.23.)

Elnökség egyhangúlag ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy Hullám Dénes Bírói Bizottság elnökének írásbeli beszámolóját és szóbeli kiegészítését elfogadja. Kötelezi a főtitkárt, hogy az írásbeli beszámolót tegye közzé a honlapon.

EH 7/2019 (VIII.21.) alapján módosítva

EH 11/2017 (VIII.23.)

Az elnökség úgy határozott egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, hogy a weboldalon működtetni kell egy határozatok menüpontot, és kötelezi a Főtitkárt, hogy az aktuális közgyűlési és elnökségi határozatokat töltse föl. Az eddig született határozatokat visszamenőleg tegye közzé a weboldalon.

EH 12/2017 (VIII.23.)

Az elnökség egyhangúlag ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a Versenybizottság elnökének, Nagy Róbertnek a beszámolóját elfogadja. Kötelezi a főtitkárt, hogy öt munkanapon belül tegye közzé a weboldalon.

EH 13/2017 (VIII.23.)

Kötelezi magát az elnökség, hogy az oktatási bizottság jelen ülésen megfogalmazott módosítási javaslataival egybeszerkesztett ügyrendjét az előterjesztéstől számított két munkanapon belül véleményezi. Az elfogadásáról az elnökség tagjai Írásbeli szavazással, egyszerű igen / nem jelöléssel szavaznak. A szabályzat az elfogadás napjától hatályos.

EH 14/2017 (VIII.23.) TÖRÖLVE

Az elnökség egyhangúlag tartózkodás ellenszavazat nélkül úgy határozott, hogy az Oktatási Bizottság által előterjesztett felmérést a főtitkár és az elnök kötelezettségévé teszi, hogy vesse össze az NVESZ által végzett felméréssel, a beérkezéstől követő 15 munkanapon belül.

Az összevetést követően fennmaradt nyitott sport szakmai kérdéseket véleményeztesse az elnökség tagjaival, írásban történjék a szavazás, 5 munkanapon belül.

Szavazást követően a főtitkár kötelezettségévé teszi, hogy a felmérést a tagszervezetek felé küldje ki 15 munkanapon belül kiküldje, a válaszokat pedig begyűjtse.

EH 16/2019 (VIII.21.) alapján hatályon kívül helyezve

EH 15/2017 (VIII.23.) TÖRÖLVE

Az Oktatási Bizottság kötelezettségévé teszi az elnökség, hogy a beérkezett válaszokat elemezze, összesítse és azok alapján készítsen javaslatot a további feladatokra a beérkezést követő 15 munkanapon belül.

EH 15/2019 (VIII.21.) alapján hatályon kívül helyezve

EH 16/2017 (VIII.23.) TÖRÖLVE

Az elnökség egyhangúan ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy Zabó Ákos Oktatási Bizottság elnökének a szakszövetség elnöke adjon meghatalmazást, hogy oktatási kérdésekben a Testnevelési Egyetemen és más intézményekben, hivatalokban tárgyalási jogkörrel, kötelezettségvállalási lehetőség nélkül eljárjon.

EH 14/2019 (VIII.21.) alapján hatályon kívül helyezve

EH 17/2017 (VIII.23.)

Elnökség egyhangúlag tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy határozott, hogy az Oktatási Bizottság elnökének szóbeli beszámolóját elfogadja azzal, hogy 5 munkanapon belül írásban vázlatosan tegye elérhetővé az elnökség tagjai számára. Utasítja a főtitkárt, hogy a beérkezéstől követő 5 munkanapon belül tegye közzé a weboldalon.

EH 18/2017 (VIII.23.)

Az elnökség úgy döntött, hogy kötelezi az Oktatási Bizottság elnökét, hogy előzetesen egyeztessen a szervezőkkel, van-e a programfüzetben más szervezethez tartozó, vagy akár szakszövetséghez tartozó ju-jitsu szervezet, mely bemutatót tart a szeptemberi sportágválasztó rendezvényen (Óbuda, Kopaszi gát). Határidő: 5 munkanap.

EH 19/2017 (VIII.23.)

Elnökség kötelezi az elnököt, hogy tisztázza, az óbudai tagszervezet tart-e bemutatót az óbudai rendezvényen. Határidő 5 munkanap.

EH 20/2017 (VIII.23.) TÖRÖLVE

Az elnökség egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy határozott, hogy Ziegler Csaba megkapja a felhatalmazást a weboldal átszerkesztésére. Kötelezi egyben az elnököt, hogy intézkedjen a fejlesztőknél, hogy adminisztrációs jelszót kapjon.

EH 13/2019 (VIII.21.) alapján hatályon kívül helyezve

EH 21/2017 (VIII.23.)

Az elnökség egyhangúlag ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja Ziegler Csaba alelnök beszámolóját.

EH 22/2017 (VIII.23.)

Az elnökség egyhangúlag ellen század és tartozás nélkül elfogadta Spalovszky Csaba szövetségi kapitány beszámolóját az első félévre vonatkozóan.

EH 23/2017 (VIII.23.)

Az elnökség tartózkodás ellenszavazat nélkül egyhangúlag úgy döntött, hogy a magyarországi Brazil Jiu Jitsu Sportszövetség írásbeli javaslatát a jutalmazásra vonatkozóan elfogadja.

EH 38/2017 (XI.26.) alapján módosítva

EH 38/2017 (XI.26.) alapján módosítva

EH 1/2017 (VIII.30.)

Dr. Gulyás Richárd elnök megállapítja, hogy az írásbeli szavazás alapján az elnökség egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2017. évi Világjátékokon elért versenyeredmények alapján, jogszabályban rögzített állami jutalmak felosztására tett javaslatot (melléklet).

EH 2/2017 (VIII.30.)

Dr. Gulyás Richárd elnök megállapítja, hogy az írásbeli szavazás alapján az elnökség egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2017. évi Világjátékokon elért versenyeredmények alapján megítélt állami jutalmak nettó összeg 20%-ának MSJJSZ részére tett felajánlásait. Kötelezi magát, hogy ezt az összeget a versenyeztetés tárgyi eszközeinek fejlesztésére, és az utánpótlás versenyeztetésre fordítja.

EH 1/2017 (X.06.)

Az elnökség egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a Bírói Bizottság ügyrendjét.

Egyben kötelezi a Főtitkár urat, hogy két munkanapon belül tegye közzé a honlapunkon.

EH 1/2017 (X.11.)

Az elnökség a saját korábbi, 7/2017. (II.28.) számú határozatának megfelelve úgy dönt, hogy a 2017. évi taglétszám utáni 2400 Ft/fő befizetése, minden tagszervezetnek kötelező, a befizetés határideje 2017.10.31.

Az elnökség 3 fő igen szavazat, 3 fő nem szavazat, (1 fő nem szavazott), ennél fogva a határozati javaslatot az elnökség nem fogadta el.

EH 2/2017 (X.11.)

Az elnökség a saját korábbi, 7/2017. (II.28.) számú határozatát felülírva ügy dönt, hogy a korábban megállapított 6000Ft/fő versenyzői licenc díjtól 2017 évben is tekintsünk el?

Az elnökség 6 fő igen szavazattal (1 fő nem szavazott) elfogadta, hogy a 2017. évi licenc díj 6000Ft/fő, befizetéstől tekintsünk el.

EH 3/2017 (X.06.)

Az elnökség úgy dönt, hogy a tagszervezeteket terhelő befizetési határidő minden naptári év március 15. napja.

Az elnökség 5 fő igen szavazattal 1 fő nem szavazat, (1 fő nem szavazott) ellenébe elfogadta, hogy a tagszervezetek minden év március 15. fizessék be az őket terhelő összegeket.

EH 4/2017 (X.06.)

Az elnökség úgy dönt, hogy az egyéni regisztrációs díj és versenyzői licenc díj befizetésének határideje legkésőbb az év első versenye.

Az elnökség 4 fő igen szavazattal, 2 fő nem szavazat (1 fő nem szavazott) ellenében elfogadtat, hogy a jövő évitől érvényes egyéni regisztrációs díj és licenc díj befizetésének időpontja, az év első versenye.

EH 1/2017 (XI.26.)

A jelenlevők egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazták dr. Gulyás Richárd Elnököt Levezető elnöknek, Hullám Dénest Bírói Bizottság Elnököt Jegyzőkönyvvezetőnek, valamint Spalovszky Csaba Szövetségi kapitányt és Ziegler Csaba Alelnököt Jegyzőkönyv hitelesítőknek.

EH 2/2017 (XI.26.)

A jelenlevők egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazták a javaslatot, hogy a 24. napirendi pontként kerüljön fel a média, marketing és reklám bizottság létrehozásának kérdése.

EH 3/2017 (XI.26.)

A jelenlevők egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazták, hogy Ziegler Csaba alelnök beszámolója a 25. napirendi pontként kerüljön fel.

EH 4/2017 (XI.26.)

A jelenlevők egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazták, hogy a Válogatott keret jelöltség esetén a Szakszövetség által kijelölt szakemberrel pszichés alkalmassági vizsgálatot kell készíttetni a kvalifikációt szerzett sportolóval.

EH 5/2017 (XI.26.)

A jelenlevők egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazták, hogy a válogatott kerettagok vonatkozásában a Szakszövetség által kijelölt sportpszichológussal pszichés felkészítési programot kell végrehajtani, amihez a Szakszövetség költségvetési keretet biztosít. A pszichés program eredményét a szövetségi kapitány rendelkezésére kell bocsátani.

EH 6/2017 (XI.26.)

A jelenlevők 7 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadták a BB Elnökének, Hullám Dénesnek a beszámolóját.

EH 7/2017 (XI.26.)

A jelenlevők egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták a BB Bírói Szabályzatának módosítása alábbi kitétellel:

4.10. Tiszteletdíjra, költségtérítésre vonatkozó ajánlások

A versenyeken való bíráskodás alkalmával a bírók és asszisztensek tiszteletdíjban részesíthetők, mely függ a bíráskodásban betöltött pozíciótól és a verseny jellegétől.

EH 8/2017 (XI.26.) TÖRÖLVE

A jelenlevők egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazták, hogy azok a tagszervezetek, akik bírókat vagy bírói asszisztenseket delegálnak egy a Szakszövetség által szervezett versenyre azok kedvezményben részesülhessenek a nevezési díjból. Ennek részleteiről a Bírói Szabályzat rendelkezik, melynek módosítását a BB Elnöke 15 napon belül az Elnökség elé terjeszti.

EH 1/2018 (I.05.) alapján törölve

EH 9/2017 (XI.26.)

Az egységes bírói arculat kialakításhoz (nyakkendő, ingre vasalható embléma) összhangban a Szakszövetség arculatával az Elnökség egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja, hogy a Közgyűlés elé beterjesztendő 2018-as költségvetésből 60.000 Ft-ot erre a célra különítsen el.

EH 10/2017 (XI.26.)

A jelenlevők egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazták, hogy vásároljon a Szakszövetség 3 db sportkamerát (4K felbontással), amiket fel lehet használni marketing célokra és a Szakszövetség által szervezett eseményeken.

EH 11/2017 (XI.26.)

Az Elnökség egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a Közgyűlés számára, hogy a 2018. évi, működésre biztosított költségvetésből 150.000 Ft legyen elkülönítve a marketing költségek fedezésére.

EH 12/2017 (XI.26.)

A jelenlevők egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazták, hogy a 2018-as évi költségvetés terhére készüljön egy belső kiadvány, amelyben a sportolók, edzők, és vezetők személye, tevékenysége, valamint a 2017. évi főbb események és eredmények bemutatásra kerülnek.

EH 13/2017 (XI.26.)

Az Elnökség utasítja a Főtitkárt, hogy 15 munkanapon belül tájékozódjon a döntéshez szükséges technikai és a pénzügyi paraméterek feltételeiről több különböző szolgáltatónál.

EH 14/2017 (XI.26.)

A VB elnökének, Nagy Róbertnek a beszámolóját az Elnökség egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta azzal, hogy a konkrét problémafelvetések megoldásával egy külön Elnökségi ülés foglalkozik.

EH 15/2017 (XI.26.)

A jelenlevők 7 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadták Hullám Dénesnek a HUNADO doppinggal kapcsolatos tájékoztatását. Az elnökség megállapítja, hogy a rendkívül sok adminisztráció egy aktív állandó bizottságot igényel.

EH 16/2017 (XI.26.)

Az Elnökség egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül arról döntött, hogy az Alapszabályban meghatározott határidők betartásával haladéktalanul intézkedik a Főtitkár a korábbi 23/2017.(05.28.) közgyűlési határozat végrehajtásáról határozat végrehajtásáról. A választásokig az Elnökség megbízza Dr. Hullám Istvánt, hogy dopping ügyekben eljárjon. Az Elnökség utasítja dr. Gulyás Richárd Elnököt, hogy a részére a szükséges okmányt, meghatalmazást haladéktalanul állítsa ki. Utasítja az Elnökség az Elnököt, hogy a Szakszövetséget a HUNADO rendszerébe regisztrálja haladéktalanul.

EH 17/2017 (XI.26.)

Az Elnökség egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül arról döntött, felhatalmazza Dr. Hullám Istvánt, hogy vegye fel a kapcsolatot a Sportkórházzal, valamint kijelöli Dr. Hullám Istvánt kapcsolattartó személynek a Sportkórház felé.

EH 18/2017 (XI.26.)

A jelenlevők egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták Zabó Ákos, az OB elnökének beszámolóját.

EH 19/2017 (XI.26.)

A jelenlevők egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazták, hogy az Elnökség utasítja az OB Elnökét - tekintettel a kialakult új helyzetre - hogy 2018. február 15-ei határidővel keresse meg a BSU-t, az ELTE-t, valamint a TE-t és tájékozódjon az OKJ-s képzés lehetőségeiről.

EH 20/2017 (XI.26.)

Az Elnökség egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta, hogy utasítja a Főtitkárt, hogy 2018. február 15-ig mérje fel, hogy a tagszervezetek edzői milyen képesítésekkel rendelkeznek és kérje be az okmányok másolatát.

EH 21/2017 (XI.26.)

Az Elnökség egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta, hogy utasítja az OB elnökét, 2018. február 15-ig a Képzési Szabályzatban dolgozza ki az edzői képesítések validálásának rendszerét, valamint az OKJ-s képzés bemeneti és kimeneteli követelményrendszereit.

EH 22/2017 (XI.26.)

Az Elnökség egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy határozott, hogy a Sport Ju-jitsu övvizsga rendszer kidolgozásával, írásbeli javaslat elkészítésével, 2018. április 2-ai határidővel megbízza Nagy Róbertet, Ziegler Csabát, Spalovszky Csabát, Hullám Dénest. Közreműködik Pásztor Tamás, Gottner Richárd és Szekeres Ákos.

EH 23/2017 (XI.26.)

A jelenlevők egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták Gulyás Richárd tájékoztatását a Sport Információs Rendszerről (SIR), Állami Sportinformációs Rendszerről (ÁSR), a Nemzeti Sportinformációs Rendszerről (NSR), a kötelező sportbiztosításról, valamint a rajtengedély feltételeiről.

EH 24/2017 (XI.26.) TÖRÖLVE

Az Elnökség egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy határozott, hogy a korábbi döntését módosítja (7/2017. (II.28.) számú elnökségi határozat) az éves regisztrációs díj vonatkozásában a következők szerint: valamennyi ju-jitsu sportágat gyakorló szabadidő-, valamint versenysportot űző személynek azonos elbírálást biztosít a regisztrációs díj vonatkozásában. Az éves regisztrációs díj összege 3.600,- Ft, mely magában foglalja a kötelező sportbiztosítást, a Szakszövetségi tagsági könyvet, a versenyrendszerében való részvétel lehetőségét, valamint az adminisztrációs költségeket.

EH 2/2018 (IX.21.) alapján törölve

EH 25/2017 (XI.26.)

Az Elnökség egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy határozott, hogy a 2018 évi regisztrációs díjakhoz az információt a Főtitkár köteles bekérni 2017. december 15-ig. A 2018. évi sportbiztosítások befizetési határideje valamennyi tagszervezet részére 2017. december 20, melyet a lejelentett létszám alapján, regisztrált sportolónként a Szakszövetség számlájára történő átutalással kell teljesíteni.

EH 26/2017 (XI.26.)

Az Elnökség egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta Ziegler Csaba Alelnök, Sportigazgató szervezetfejlesztésre vonatkozó tanulmányát.

EH 27/2017 (XI.26.)

Az Elnökség egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy határozott, hogy megbízza Ziegler Csaba Alelnököt azzal, hogy a megvalósíthatósági tervet konkrét határidőkkel, felelősök, közreműködők, források megjelölésével legkésőbb 2018. február 28-ig készítse el. Közreműködő személyek: Nagy Róbert, Spalovszky Csaba, Hullám Dénes, Gulyás Richárd, Zabó Ákos.

EH 28/2017 (XI.26.)

Az Elnökség egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy határozott, hogy kijelöl szponzorációval foglalkozó személyeket: a tárgyalócsoport vezetésével az Elnökség megbízza Muzsai István alelnököt. Közreműködők: Ziegler Csaba, Zabó Ákos, Hullám Dénes. Az elnökség felkéri Muzsai István alelnököt egy portfóliót bemutató reprezentációs anyag elkészítésére.

EH 29/2017 (XI.26.)

Az Elnökség egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy határozott, hogy megbízza Ziegler Csaba Alelnököt a Székely Budo-Sport Kft-vel való tárgyalások vezetésére és egy üzleti terv elkészítésére az értékesítésekkel kapcsolatban.

EH 30/2017 (XI.26.)

Az Elnökség egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy határozott, hogy 2018. április 7-én a Budafoki Sportcsarnokban Budapest Open Ju-Jitsu nemzetközi nyílt versenyt rendez.

EH 31/2017 (XI.26.)

Az Elnökség egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy határozott, hogy a Budapest Open Ju-Jitsu versenyt a magyar kupabajnoksággal együtt rendezi meg.

EH 32/2017 (XI.26.)

Az Elnökség 7 igen és 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy megbízza a Hullám Dénest a Budapest Open Szervezői Bizottságának vezetésével. A Bizottság munkájában közreműködik: Muzsai István, Ziegler Csaba.

EH 33/2017 (XI.26.)

Az Elnökség egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, úgy határozott, hogy 2017. december 20-ai határidővel megbízza a Gazdasági vezetőt és az Elnököt a sportörvény szerinti gazdálkodási szabályzat kidolgozására. Közreműködik a Főtitkár.

EH 34/2017 (XI.26.)

Az Elnökség 7 igen és 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy felhatalmazza Gulyás Richárd Elnököt, hogy a rendelkezésre álló szabad forrásból a könyvelő részére egyedi megállapodás keretében 30.000 Ft-ot biztosítson a World Games elszámolásra és 30.000 Ft-t az EMMI irányába történő elszámolásra.

EH 35/2017 (XI.26.) TÖRÖLVE

Az Elnökség egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy határozott, hogy új jelölő bizottságot választ, melynek elnöke Ziegler Csaba, tagjai Spalovszky Csaba és Gulyás Richárd lesznek.

EH 1/2018 (III.12.) alapján törölve

EH 36/2017 (XI.26.)

Az Elnökség utasítja a Jelölő Bizottságot, hogy nyissa meg jelölést a Dopping és Sportegészségügyi Bizottság elnökének és tagjainak, a Fegyelmi Bizottság elnökének és tagjainak, valamint a Média, Marketing és Reklám Bizottság elnökének és tagjainak jelölésére, valamint a Gazdasági vezető személyére.

EH 37/2017 (XI.26.)

A jelenlevők egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták Spalovszky Csaba Szövetségi kapitány beszámolóját.

EH 38/2017 (XI.26.) TÖRÖLVE

EH 2/2018 (I.05.) alapján törölve

EH 39/2017 (XI.26.)

A WG jutalmazással kapcsolatban az Elnökség a korábban hozott határozatát (23/2017. (VIII.23.) számú elnökség határozata) az EMMI és az NVESZ javaslata alapján módosítja. Szűcs Kristóf felkészítésében közvetlen tevékenységet kifejtő edzők és sportszakemberek az alábbiak szerint kapnak jutalmat:

· Nagy Róbert 2.340.000 Ft (személyes edzésprogram kidolgozása, végrehajtás ellenőrzése, edzői instrukciókkal való ellátása)

· Garamvölgyi Mihály 1.080.000 Ft (személyes edzésprogram ellenőrzése, koordinálása, doppingellenes tevékenység és tájékoztatás)

· Ziegler Csaba 720.000 Ft (nemzetközi versenyeztetés szervezése, koordinálása, a versenyző felkészítése nemzetközi versenyekre, JJIF versenyszabályok ismertetése)

· Spalovszky Csaba 720.000 Ft (nemzetközi versenyeztetés szervezése, koordinálása, a versenyző felkészítése nemzetközi versenyekre, JJIF versenyszabályok ismertetése)

· Gulyás Richárd 2.740.000 Ft (edzőtáborra való felkészítés, doppingellenes tevékenység szervezése koordinálása, dopping ellenes oktatás, személyes versenyprogram kidolgozásában való közreműködés és ellenőrzés)

· Illyés Gyula 400.000 Ft (versenyző mentális és pszichés felkészítése, sportcoaching)

EH 40/2017 (XI.26.) TÖRÖLVE

Az Elnökség egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy határozott, hogy székhelyét a BSU irodaházába helyezi át, a jászberényi irodát pedig meghagyja telephelynek. Az Elnökség egyúttal 2017. december 10-ei határidővel megbízza Gulyás Richárd Elnököt, hogy eljárjon a székhely váltás ügyében és kérje tagfelvételét a BSU-nál.

EH 17/2019 (VIII.21.) alapján hatályon kívül helyezve

EH 41/2017 (XI.26.)

Az Elnökség egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy határozott, hogy nem kezdeményezi a rendkívüli közgyűlés összehívását.

EH 42/2017 (XI.26.)

Az Elnökség egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy határozott, hogy új szakbizottságot hoz létre Média és Marketing Bizottság néven, melynek feladata az online, írott, és elektronikus média megjelenések koordinációja, a Szakszövetség médiafelületeinek működtetése és a marketing tevékenység. Az Elnökség egyúttal utasítja a Főtitkárt, hogy 2018. február 5-ei határidővel készítse elő a határozat végrehajtásához szükséges Alapszabály módosítási javaslatot, amit szavazására lehet bocsátani a soron következő Közgyűlésen.