Tatami program pályázati felhívás

385

 

Tatami program 2020

A Magyar Sport Ju Jitsu Szakszövetség (továbbiakban: MSJJSZ) ismét meghirdeti Tatami programját, melynek keretében az MSJJSZ tagszervezetei pályázhatnak 200 nm versenytatami használati jogára.

Pályázat célja: Az MSJJSZ tagszervezetek edzés feltételeinek javítása, valamint az MSJJSZ versenyeire történő versenytatami biztosítása, növelve ezzel a versenyek színvonalát.

Pályázat határideje: 2020. szeptember 25.

Eredményhirdetés: 2020. szeptember 30.

Pályázati feltételek:

  • a programban csak olyan MSJJSZ tagszervezetek vehetnek részt, melyeknek nincs tagdíj vagy egyéb pénzügyi tartozása az MSJJSZ felé, illetve eleget tettek az MSJJSZ szabályzataiban foglalt adatszolgáltatási és adminisztratív kötelezettségeiknek;
  • sikeres pályázat esetén a tagszervezet 5 éves időtartamra megkapja a tatamik használati jogát;
  • sikeres pályázat esetén a pályázó vállalja, hogy a tatamikat 5 évig saját költségén szállítja az MSJJSZ előre egyeztetett versenyeire;
  • csak olyan MSJJSZ tagszervezet pályázhat, aki saját nevében jár el;
  • a pályázó sikeres pályázat esetén egyszeri alkalommal 5000 Ft/tatami pályázati díjat fizet;
  • sikeres pályázat esetén a tagszervezet az általa meghatározott helyszínen használhatja a tatamikat, saját célra történő, de a megadottól eltérő helyszínen történő felhasználásra az MSJJSZ előzetes írásbeli engedélyével kerülhet sor;
  • a tatamikat harmadik fél részére semmilyen formában nem lehet tovább adni.

Tatamik felhasználására vonatkozó feltételek:

  • sikeres pályázat esetén a felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a nem rendeltetésszerű használatból adódó sérült tatamikat kicseréli új, az eredetivel azonos minőségű tatamikra;
  • a tatamik tisztításáról, állagmegóvásáról, fertőtlenítéséről a felhasználó gondoskodik;
  • amennyiben használat során valamely tamtami sérül, azt a felhasználó köteles dokumentálni és jelezni az MSJJSZ felé.

 

A pályázati feltételek be nem tartása, megszegése azonnali, egyoldalú felmondással jár és a tatamikat vissza kell szolgáltatni az MSJJSZ részére.

A programból való kilépés esetén az MSJJSZ-nek fizetett 5000 Ft/ tatami pályázati díjról a pályázó lemond.

A pályázati idő (5 év) leteltével a felek új szerződésben rögzíthetik a további használat feltételeit.