Közgyűlési meghívó, 2020.09.06

224

Tisztelt Sportszövetségi Tag!

 Tisztelettel meghívom a (Budafok-Tétényi Ipartestület irodája, 1224 Budapest, Mária Terézia utca 60. szám) alatt

 1. szeptember 06-án (vasárnap) 1000 órakor kezdődő közgyűlésére.

 Napirendi pontok:

 1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása, határozatképesség megállapítása (határozathozatal)
 2. Elnökség beszámolójának ismertetése, elfogadása (határozathozatal)
 3. 2020 évi sportszakmai terv ismertetése, elfogadása (határozathozatal)
 4. FB tájékoztatása a tevékenységéről, és a 2019 évi gazdálkodásról (határozathozatal)
 5. 2019 évi gazdasági beszámoló elfogadása (határozathozatal)
 6. 2020 évi költségvetési terv elfogadása (határozathozatal)
 7. Szakszövetség létesítő dokumentuma módosításának elfogadása (határozathozatal)
 8. Főtitkár jelöléssel kapcsolatos beszámolója (határozathozatal)
 9. Szavazatszámláló bizottság felállítása (határozathozatal)
 10. Új jelöltek bemutatkozója, terveik és programjuk ismertetése
 11. Tisztségviselők választása (határozathozatal)

(Szakmai alelnök, Bírói bizottság elnöke, Felügyelő bizottsági tag (gazdasági végzettséggel), Fegyelmi és Etikai bizottsági tag, Versenybizottsági elnök és tag, Oktatási bizottsági tag)

 1. Egyebek (határozat nem hozható)

 A napirendek fontosságára való tekintettel kérjük, szíveskedjék a közgyűlésen részt venni, vagy magát meghatalmazott útján képviseltetni (meghatalmazás minta mellékelve).

 Tájékoztatok mindenkit, hogy a közgyűlés a jogszabályok és alapszabályunk értelmében nem nyilvános! Tagszervezetenként 1 személy vehet részt, aki vagy a vezető tisztségviselő, vagy a vezető tisztségviselőtől származó szabályszerű meghatalmazással rendelkező személy lehet.

 A képviseleti jogosultságot a közgyűlés megkezdése előtt ellenőrizzük!

 A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlést a vonatkozó jogszabályok és az alapszabályunk alapján 1 óra múlva, 2020. 09. 06-án 1100 órakor tartjuk, változatlan helyen és változatlan napirendi pontokkal.

Alapszabályunk 16. § (1) bekezdése értelmében a vezető tisztségviselő a döntéshozó szerv ülését jelen meghívó a weboldalunkon (www.msjjsz.hu), közösségi csoportban és belső levelezési rendszerünkben történő közzététellel hívja össze (költségtakarékossági okokból).  

 Budapest, 2020. július 20.

Ziegler Csaba s.k.

Magyar Sport Ju-jitsu Szakszövetség

elnöke

További információk Hullám Dénes Főtitkártól kérhetők