JOGERŐSSÉ VÁLT SZAKSZÖVETSÉGI BEJEGYZÉSÜNK

293

A Fővárosi Törvényszék végzése alapján jogerősen nyilvántartásba vették a Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetséget, mint a sportágban működő, sporttörvény szerinti sportági szakszövetséget.

“Magyarország területén kizárólagos jelleggel irányítja, szervezi és ellenőrzi a sport ju-jitsu sportágban, (mint küzdősport) az ott folyó tevékenységet, közreműködik a Sporttörvényben meghatározott feladatok ellátásában, képviseli a sportág és tagjai érdekeit, ellátja a sportág sportszervezeteinek a nemzetközi képviseletét, szervezi a sport ju-jitsu versenyeket, irányítja a sportszakember képzést, működteti a sport ju-jitsu válogatott kereteket. A szakszövetség célja a sport ju-jitsu, mint nevelési- és oktatási- képességfejesztési-, valamint ismeretterjesztési tevékenység népszerűsítése, fejlesztése.”