HATÁROZATOK TÁRA

Közgyűlési határoztok 2015-2018

Közgyűlési határozatok 2019

Közgyűlési határozatok 2020


Elnökségi határozatok


2020

EH 1/2020 (I.23.) Elnökségi határozat
Az Elnökség egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határozott, hogy:
megbízza Juhász Tamást a Bírói Bizottság Elnöki feladatainak ellátására a soron következő közgyűlésig.
EH 2/2020 (I.23.) Elnökségi határozat
Az Elnökség 6 igen és 2 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy:
a 2019-es költségvetési maradványból 2 millió forintot, illetve a 2020-as működési támogatás keretéből további 2 millió forintot elkülönít a budapesti U12-U14 Európa-kupa megrendezésére.

EH 1/2020 (I.28.) Elnökségi határozat
Az Elnökség 7 igen és 2 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy:
az alábbi személyeket jelöli a dr. Gulyás Richárd Miklós fellebbezése nyomán felállítandó, másodfokon eljáró Fellebbviteli Bizottságba: Nagy Róbert, Tálos Lajos, Berkes László.

EH 2/2020 (I.28.) Elnökségi határozat
Az Elnökség 7 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadta:
az „Utánpótlás versenyzők nemzetközi versenyeztetésének támogatási programja” elnevezésű szakmai koncepciót, mint az EMMI Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programjának pályázatán nyert támogatási összeg vonatkozó tételeinek felhasználási szabályait.

EH 3/2020 (I.28.) Elnökség határozat
Az Elnökség 7 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadta:
a Versenyszabályzat módosításait.

EH 1/2020 (II.07.) Elnökség határozat
Az Elnökség 7 igen és 2 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy:
elfogadja a Tamashi Harcművészeti és Küzdősport Egyesület tagfelvételi kérelmét és regisztrálja a sportszervezetet az MSJJSZ tagnyilvántartásába.

EH 2/2020 (II.07.) Elnökségi határozat
Az Elnökség 7 igen és 2 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy:
elfogadja a Sárosdi Kempo Sportegyesület tagfelvételi kérelmét és regisztrálja a sportszervezetet az MSJJSZ tagnyilvántartásába.

EH 3/2020 (II.07.) Elnökségi határozat
Az Elnökség egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határozott, hogy:
elfogadja a Bács-team Harcművészeti Klub tagfelvételi kérelmét és regisztrálja a sportszervezetet az MSJJSZ tagnyilvántartásába.

EH 4/2020 (II.07.) Elnökségi határozat
Az Elnökség egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határozott, hogy:
elfogadja a Szegedi Küzdősport Klub tagfelvételi kérelmét és regisztrálja a sportszervezetet az MSJJSZ tagnyilvántartásába.

EH 1/2020 (VI.13.) Elnökségi határozat
Az Elnökség 8 igen és 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy:
megbízza Berkes László Alelnököt a Diákolimpia 2021-es bevezetéséhez szükséges koncepció és hozzárendelt költségvetés kidolgozására.

EH 2/2020 (VI.13.) Elnökségi határozat
Az Elnökség egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határozott, hogy:
2020 szeptember 6-án lesz a 2020. évi rendes közgyűlés.

EH 1/2020 (VI.16.) Elnökségi határozat
Az Elnökség 7 igen és 2 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy:
az Utánpótlás program hazai versenyek nevezési díj támogatása programon belül, a 2019. év második felében beadott támogatási igények elbírálása során, a támogatási szerződés kiegészítéseként engedélyezi az egy versenyen egy adott sportoló után leadott többes nevezés támogatásának kifizetését.

EH 2/2020 (VI.16.) Elnökségi határozat
Az Elnökség egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határozott, hogy:
200.000 Forinttal támogatja a Balatonfenyvesen 2020. július 9-12. között, illetve a Verőcén 2020. július 31 – augusztus 2. között megrendezendő nyári táborokat.

EH 3/2020 (VI.16.) Elnökségi határozat
Az Elnökség egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határozott, hogy:
a 2019-2020-as ju jitsu edzői OKJ képzés évfolyamának (10 fő) az MSJJSZ közreműködésével megrendezendő nyári táborokban való részvételét fejenként 20.000 Ft értékben támogatja, s egyúttal kötelezi a kedvezményezetteket legalább két MSJJSZ versenyen történő megjelenésre közreműködőként.

EH 1/2020 (VIII.28.) Elnökségi határozat
Az Elnökség 8 igen és 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy:
elfogadja a Vihar Tigris Sportegyesület tagfelvételi kérelmét és regisztrálja a sportszervezetet az MSJJSZ tagnyilvántartásába.

EH 2/2020 (VIII.28.) Elnökségi határozat
Az Elnökség 8 igen és 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy:
elfogadja a Tatami Program 2020 koncepciót, melyet a csatolt felhívásban közölt feltételek mellett közzé tesz az MSJJSZ tagszervezetek számára.

EH 1/2020. (IX.6.) Elnökségi határozat
Az Elnökség 7 igen szavazat mellett úgy határozott, hogy
felfüggeszti az alábbi tagszervezeteket, melyek az Alapszabály 10.§ (2)-ben meghatározott határidőkön túlmenően sem egyenlítették ki tagdíj tartozásukat:
Magyar Harcos Sportegyesület,
Óbudai Jitsu Kai Kan Egyesület,
Jászsági Harcművészeti Akadémia Sportegyesület,
Dinamik Harcművészeti Közhasznú Sportegyesület,
Magyarországi Goshin Ju.Jitsu Egyesület,
Révész Ju-Jitsu Harcművészeti és Szabadidősport Egyesület,
Magyarországi Brazil Jiu-Jitsu Szövetség,
Kis Gézengúzok Egyesület,
Veresi Küzdősport Egyesület,
Meredek Sportegyesület,
Központi Budo Akadémia Sportegyesület,
Miskolci Ju-Jitsu Egyesület,
Magyar Aikido Kultúra Szövetség,
FOX Küzdősport Sportegyesület,
Bocfölde Sportegyesület,
A.C.S. Free 4 Fight Timisoara,
Csömöri Torna Egylet,
Isaszegi Sportegyesület,
Gorilla Team Sportegyesület,
Kisin Aikido Sportegyesület,
Létavértes Lakosságért SC 97’ Egyesület.

EH 1/2020 (IX.15.) Elnökségi határozat
Az Elnökség egyhangúlag (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) megszavazta:
Tálos Lajost az Oktatási Bizottság tagjának.

EH 2/2020 (IX.15.) Elnökségi határozat
Az Elnökség egyhangúlag (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határozott hogy:
az Alapszabály 23. §-a alapján Sportszakmai tanácsadó megjelöléssel az Elnökség létrehoz egy az Elnökség munkáját segítő pozíciót. A Sportszakmai tanácsadó véleményezi az MSJJSZ Elnökségének sportszakmai anyagait, terveit, valamint javaslatokat fogalmaz meg az MSJJSZ versenyrendszerével és kvalifikációs szisztémájával kapcsolatban, továbbá az MSJJSZ sportágfejlesztési koncepciójával és annak megvalósításával kapcsolatban. A sportszakmai tanácsadó részt vesz az Elnökség ülésein tanácskozási jogkörrel.

EH 3/2020 (IX.15.) Elnökségi határozat
Az Elnökség egyhangúlag (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) megszavazta:
Nagy Róbertet Sportszakmai tanácsadónak.

EH 4/2020 (IX.15.) Elnökségi határozat
Az Elnökség egyhangúlag (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) megszavazta:
Fodor Józsefné Viktóriát Gazdasági Vezetőnek.

EH 1/2020 (X.07.) Elnökségi határozat
Az Elnökség egyhangúlag (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) megszavazta:
a Hullám Dénes Főtitkár által előterjesztett Szervezeti és Működési Szabályzatot.

EH 2/2020 (X.07.) Elnökségi határozat
Az Elnökség egyhangúlag (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határozott, hogy:
a járványügyi helyzet súlyosbodása miatt törli az október 10-re tervezett rangsorversenyt.

EH 3/2020 (X.07.) Elnökségi határozat
Az Elnökség egyhangúlag (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határozott, hogy:
létrehozza a Versenybírói Testület Elnökhelyettes tisztséget. A Versenybírói Testület Elnökhelyettese részt vesz a versenybírók képzésében és a szabályváltozások követésében, illetve ellátja a Versenybírói Testület Elnöke által a hatáskörébe utalt feladatokat.

EH 4/2020 (X.07.) Elnökségi határozat
Az Elnökség egyhangúlag (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) megválasztotta: Varsányi Istvánt a Versenybírói Testület Elnökhelyettesének.

EH 5/2020 (X.07.) Elnökségi határozat
Az Elnökség egyhangúlag (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határozott, hogy:
elfogadja a Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft. tagfelvételi kérelmét és regisztrálja a sportszervezetet az MSJJSZ tagnyilvántartásába.