HATÁROZATOK TÁRA

Közgyűlési határoztok 2015-2018

Közgyűlési határozatok 2019


Elnökségi határozatok


2020

EH 1/2020 (I.23.) Elnökségi határozati javaslat

Az Elnökség egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) úgy határozott, hogy:

megbízza Juhász Tamást a Bírói Bizottság Elnöki feladatainak ellátására a soron következő közgyűlésig.

 

EH 2/2020 (I.23.) Elnökségi határozati javaslat

Az Elnökség 6 igen és 2 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy:

a 2019-es költségvetési maradványból 2 millió forintot, illetve a 2020-as működési támogatás keretéből további 2 millió forintot elkülönít a budapesti U12-U14 Európa-kupa megrendezésére.