Fighting System versenyszabályok

 

Fighting System

FIGHTING SYSTEM
küzdő versenyszám

I. Általános előírások

1. A szabálykönyv alkalmazási területe
Ezeket a szabályokat kell alkalmazni a Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség Fighting System versenyszámaiban, valamint a JJIF nemzetközi versenyein.

2. A Fighting System korosztályainak meghatározása
A versenyző korosztályának meghatározásakor a születési évszám az irányadó.
Korosztály szerinti kategóriák:

MIKRO – U8 – 6/7 évesek (MICRO)
KÖLYÖK – U10 – 8/9 évesek (MIDGET)
GYEREK – U12 – 10/11 évesek (CHILDREN)
KADET – U15 – 12/13/14 évesek (CADETS)
JUNIOR – U18 – 15/16/17 évesek (ASPIRANTS)
FELNŐTT – U21 – 18/19/20 évesek (ADULTS)
SENIOR U21+ évesek (SENIOR)

3. A Fighting System versenyszám
Fighting System versenyszám megegyezik a Ju-Jitsu International Federation szabályaival és ajánlásaival.

4. A versenyterület
a.) A versenyterületet 12 m x 12 m tatamival fedett felületen kell kialakítani.
b.) A versenyterületet két zónára kell osztani: a közdelem színterére és a biztonsági zónára. A küzdőtér és a biztonsági zóna között színeltérésnek kell lennie.
c.) A küzdőtér 8 m x 8 m.
d.) A küzdőteret legalább 2 m (tatamival fedett) biztonsági zónával kell körülvenni.
e.) Amennyiben kettő vagy több verseny zajlik szomszédos területeken, a közös biztonsági terület nem megengedett.
f.) Kivételes esetekben, a nemzeti versenyeken a küzdőterület minimálisan megengedett 6 m x 6 m. (Ez csak abban az esetben engedélyezett, ha a rendelkezésre álló csarnok túl kicsi.)
g.) Kivételes esetekben engedélyezhető, hogy a küzdőtereket elválasztó biztonsági sáv 3 m legyen. (Ez csak abban az esetben engedélyezett, ha a rendelkezésre álló csarnok túl kicsi.)
h.) A versenytitkárok asztalától a versenyterületnek legalább 2 m távolságra kell lennie. A versenyterület és a közönség távolsága legalább 3 m.

5. A versenyrendezés egyéb eszközei
A versenyszervezőknek kell biztosítaniuk a verseny tárgyi eszközeit: piros és kék versenyöveket, az eredményjelzőket, a hangosítást, a versenyzők listáját és az adminisztrációs papírokat.
Egy külön helységet kell biztosítani a játékvezetőknek és a technikai bizottságnak.

6. Versenyzők öltözete és személyi feltételek
a.) A versenyzők jó minőségű, fehér színű „ju-jitsu gi-t” viselhetnek. Az öltözetnek tisztának és jó állapotúnak kell lennie. A versenyszabály szerint a versenyzők kék vagy piros övet használhatnak.
b.) A kabát (uwagi) legyen elég hosszú ahhoz, hogy övvel megkötött állapotban takarja a csípőt.
c.) A kabát ujjai legyenek lazák és olyan hosszúak, hogy takarja az alkart, de a csuklót szabadon hagyják. A kabát ujjait nem szabad feltekerni.
d.) A nadrág (sitabaki) legyen laza és elég hosszú ahhoz, hogy legalább félig takarja el a sípcsontot. Nadrágszárat nem szabad feltekerni.
e.) Az övet úgy kell megkötni egy négyzet alakú csomóval, ami elég szoros ahhoz, hogy megakadályozza a kabát szétnyílását. Az övnek olyan hosszúnak kell lennie, amit kétszer körül lehet tekerni a testen és a csomó megkötése után mindkét irányban 15 cm –t kiáll.
f.) A női versenyzők kötelesek viselni a gi felső alatt egy sima fehér pólót vagy fehér színű tornadresszt. A férfiak nem viselhetnek semmit, a gi felső alatt.
g.) A versenyezni rövidre vágott körmökkel szabad.
h.) A versenyzők nem viselhetnek olyan kiegészítőt, ami sérülést okoz vagy veszélyezteti saját magát, vagy az ellenfelét. (hajcsat, ékszer, stb.)
i.) Szemüveget nem lehet viselni. Kontaktlencsék viselése saját kockázatra engedélyezett.
j.) A hosszú hajat el kell kötni vagy be kell fonni.
Ha a versenyző nem tesz eleget a fenti szabályoknak, akkor nem indulhat a mérkőzésen. Lehetősége van, hogy módosítsa a kifogásolt felszerelést, de 2 percen belül meg kell jelennie a vezetőbírónál. Ebben az esetben a mérkőzés késleltetése miatt „Shido” büntetésben részesül.
7. Védőfelszerelés
a.) A versenyzők kötelesek viselni az öv színével azonos színű (piros vagy kék) puha, rövid és könnyű kesztyűt, valamint puha láb- és sípcsontvédőt. (JJIF előírásai szerint.)
b.) A védőeszközöknek habosított anyagot kell tartalmazniuk és legalább 1 cm vastagságúaknak kell lenniük. A vastagság felső határa 2 cm.
c.) Védőfelszerelésnek megfelelő méretűnek és jó állapotúnak kell lennie.
d.) Megengedett a herevédő és a fogvédő. Női versenyzők viselhetnek mellvédőt.
e.) A lábszárvédőt, a herevédőt és a mellvédőt a gi (ruházat) alatt kell viselni.

Ha egy versenyző öltözete és védőfelszerelése nem követi a szabályokat, a versenyző nem indulhat a küzdelemben. Amennyiben 2 perc várakozási időn belül pótolni tudja a hiányosságokat, akkor tatamira léphet. Ebben az esetben a mérkőzés késleltetése miatt „Shido” büntetésben részesül.

8. Edzők, versenyzők
a.) A mérkőzés alatt csak a versenyzőhöz tartozó (egy) edző tartózkodhat a versenyterület mellett a számára fenntartott helyen. (A szőnyegen kívüli területen a versenyfelület azon sarkában, ahol a versenyző szín szerint bevonul.)
b.) Az edző a mérkőzés teljes ideje alatt adhat utasításokat a páston versenyzőnek.
c) Ha az edző a sportolók, a bírók, a közönség (vagy bárki más) irányában elfogadhatatlan viselkedést tanúsít, akkor a MR (mérkőzést vezető bíró) dönthet úgy, hogy az edzőt kitiltja – a mérkőzés idejére – a számára fenntartott helyről.
d) Ha az edző helytelen viselkedése folytatódik, az MR (mérkőzést vezető bíró) dönthet úgy, hogy kitiltja az edzőt az egész verseny területéről.
e) Amennyiben az edző nem tesz eleget az MR (mérkőzést vezető bíró) döntésének, úgy az edző versenyzője végső lépésként leléptethető az adott küzdelemben.
f) Ha egy versenyző sportszerűtlenül viselkedik a küzdelem alatt (vagy a küzdelem után, bírói döntés után, stb.) a játékvezetők egyhangúan úgy dönthetnek, hogy a versenyző tovább nem vehet részt a versenyen. Döntésükről tájékoztatják a Rendezőt aki hivatalosan megállapítja a kizárás tényét.
g) A versenyből sportszerűtlen magatartás miatt kizárt versenyző összes mérkőzését (a már lezajlott mérkőzéseit is beleértve) „vesztes mérkőzésnek” kell tekinteni. Ezzel a megszerzett eredményeit (helyezéseit) is elveszti.
II. A Fighting System általános versenyszabályainak ismertetése

Az alábbi szabályok a Fighting System minden kategóriájában érvényesek. Az általános szabályoktól eltérő kategóriákban az eltérések részletezve vannak.

9. Általánosságok:
a.) A Fighting System két versenyező egymás elleni küzdelme az elfogadott ju-jitsu szabályok szerint.

b.) A Fighting System versenyszám három részből áll:
1. részben engedélyezettek az ütések, csapások és rúgások
2. részben engedélyezettek a dobások, földharc technikák (leszorítások, feszítések és fojtások)
3. részben engedélyezettek a földharc technikák, leszorítások, (feszítések és fojtások).
A három küzdelmi résznek egyenlő súllyal kell szerepelni a küzdelemben.
Érvényes pontot akkor szerez egy versenyző, ha a kivitelezett technika egyértelműen felismerhető és általa irányított a kombináció.
A mérkőzést nem állítják meg az egyes részek közötti átmenetkor. A küzdelem folyamatos.
Az 1. részből összekapaszkodás nélkül a 3. részbe nem lehet átmenni. A 2. részben, ha a versenyzők közötti összekapaszkodás megszakadt, akkor megállás nélkül az 1. résszel folytatódik a küzdelem. Ha a 3. részben a kapcsolat megszakadt a versenyzők között, akkor az 1. résszel folytatódik tovább a mérkőzés. 
Lekopogtatni a 2. és 3. részt lehet. Lekopogtatással  a mérkőzés nem ér véget. Lekopogtatás után a mérkőzés az 1. résszel folytatódik. 

Kombinációk értelmezése:
1. részében a kombinációkat ütésekkel, csapásokkal és rúgásokkal kell végrehajtani. Támadható felületek: övtől felfelé test félerővel, fej érintéssel, kivéve az arc frontális támadása.
Fejre a köríves technikák érvényesek.
Testre köríves és egyenes technikák érvényesek.
2. részben az aktív versenyző próbálja dobni, fojtani, feszíteni az ellenfelét. (A fojtás és feszítés technikákat állásban is végre lehet hajtani!).
3. részben a leszorításra kell törekednie az aktív versenyzőnek. Általában minden fojtás megengedett, kivéve a marokfojtásokat. (fojtás az ujjakkal)

c.) A mérkőzés eredményét a vezetőbíró (MR) dönti el, miután konzultált az oldalbírókkal. Ha az utolsó támadás egyidőben indul a menetidő végét jelző bírói vezényszó elhangzásával és a támadás értékelhető pontot ér, a találatot meg kell adni és azt a végeredménybe bele kell számolni.

10. Elhelyezkedés és a versenyzők mozgása a küzdőtéren
a.) A versenyzők a küzdőtér közepén helyezkednek el egymással szemben, kb. 2 m távolságra egymástól. A piros övet viselő versenyző a vezetőbíró jobb oldalán áll. A vezetőbíró felszólítására először a vezetőbírónak, majd egymás felé fordulva egymásnak meghajlással köszönnek.

b.) A vezetőbíró “Hajime”, vezényszavára kezdetét veszi a mérkőzés 1. része. Az 1. rész az első érvényes találatig (kombinációig), de legalább 10 másodpercig tart.

c.) Amint az egyik versenyző megfogja a másikat, elkezdődik a mérkőzés 2. része.
Ilyenkor az ütések, csapások és rúgások már nem engedélyezettek, kivéve, ha azok a megragadással egyidejűleg történtek.

d.) Ha mindkét versenyző mindkét térde a földön van, vagy az egyik versenyző ül, vagy fekvő helyzetbe kerül a tatamin, a mérkőzés folytatódik a 3. résszel.
Ha egy versenyző a 2. részben többször is szándékosan lemegy a térdelő helyzetbe, akkor passzivitásért bűntető pontot kap. Nem megengedett, hogy ezzel a módszerrel akadályozza az ellenfél dobástechnikáját. Ebben az esetben az MR megállítja a küzdelmet.

e.) A versenyzőknek aktívnak kell lenniük minden mérkőzésrész váltásakor.
(Nem szabad, az ellenfelet megütni, megrúgni, ha annak mindkét térde a szőnyegen van. Ilyenkor a vezetőbíró megállítja a mérkőzést, ami állásból folytatódik.)

f.) Ha egy versenyző valós technika nélkül „csak lerohanja” az ellenfelét, vagy önmagára nézve is veszélyes technikát alkalmaz, akkor technikai hibapontot kap (“Mubobe”) és a mérkőzés az 1. résszel folytatódik tovább.

g.) Dobást kezdeményezni a küzdőtéren lehet. Az ellenfelet lehet dobni a biztonsági területre is, feltéve, hogy a dobás nem jelent sérülési kockázatot az ellenfél számára.

h.) A mérkőzés végén a vezetőbíró győztest hirdet és elrendeli a köszönést. A versenyzők először egymásnak, majd a játékvezetőknek meghajlással köszönnek.

11. A “Hajime”, “Matte”, “Sonomama” és a “Yoshi” vezényszavak alkalmazása
a.) A vezetőbíró “Hajime” vezényszavára indul a mérkőzés és a „Matte” vezényszóval állítja meg azt.

b.) A vezetőbíró “Matte” vezényszavára átmenetileg megáll a mérkőzés az alábbi esetekben:
1./ Az 1. vagy 2. részben, ha az egyik vagy mindkét versenyző elhagyta részben vagy teljesen a küzdőteret.
(Ha az egyik harcos mindkét lábával csak rövid ideig hagyja el a küzdőteret, akkor a mérkőzést nem kell megállítani.)
2./ A 3. részben, ha mindkét versenyző teljesen elhagyja a küzdőteret,
3./ A egyik oldalbíró (SR) tapssal jelez a vezetőbírónak,
3./ ha az 1. részben egyik vagy mind a két versenyző büntetést kap.
4./ ha egyik vagy mindkét versenyző megsérül.
5./ ha az egyik versenyző olyan helyzetbe kerül (fojtás, leszorítás) amikor nem tud kopogtatással jelezni.
6./ amikor az osae-komi (leszorítás) ideje lejárt
7./ ha a versenyzők között a 2. és a 3. részben a kapcsolat (az összekapaszkodás) megszakad és a versenyzők nem folytatják a küzdelmet az 1. résszel.
8./ minden olyan esetben, amikor azt szükségesnek ítéli meg. (pl ruházat igazítása, stb.)
A vezetőbíró és az oldalbírók közösen pontoznak és döntenek. Ha kétség fűződik ahhoz, hogy az utolsó akció a mérkőzés ideje alatt vagy utána történt, a vezetőbiró és az oldalbirók csak a táblabiróval való egyeztetés után döntenek arról, hogy az utolsó akció a mérkőzés befejezése előtt vagy után történt.
9./ A küzdelem végén.
10./ Ha a versenyző kopogással jelez.

c.) A vezetőbíró “Sonomama” vezényszót alkalmaz,
(A küzdelmet ideiglenesen megállítja. A küzdő feleknek mozdulatlanul kell megvárniuk a következő vezényszót.)
1./ ha a 2. és 3. részben, ha az egyik vagy mindkét versenyzőt figyelmeztetésben részesíti.
2./ ha a 2. és 3. részben, ha az egyik vagy mindkét versenyzőt büntetésben részesíti.
3./ Minden egyéb esetben, ha a vezetőbíró ezt szükségesnek tartja.

d.) Miután “Sonomama” vezényszóra a versenyzők pontosan ugyanabban a helyzetben maradtak, a mérkőzés folytatásához a vezetőbíró a „Yoshi” utasítást adja.

12. Leszorítás (Osae komi) értelmezése
Osae-Komi ha:
– a Tori lábai szabadok,
– az Uke jól megterhelt és nem tud szabadon mozogni. (Tori az Uke felett van.),
Ha mindkét fél teljesen kívül került a küzdőtéren az Osae-Komi során, a vezetőbíró „Toketa” vezényszóval jelzi a leszorítás végét és megállítja a mérkőzést.
Ha az Ukét teljes kontroll alatt tartja a Tori és lábai szabadok, azt Osae Komi-nak kell tekinteni attól függetlenül, hogy az Uke a hátán, az oldalán vagy a hasán fekszik e a tatamin.
Ha az Osei-komi elindult, az idejének a számítása addig tart, amíg az Uke teljesen ki nem szabadul, de legfeljebb a leszorítási idő végéig.

13. A mérkőzés pontjainak számolása
a.) A versenyző a játékidő letelte előtt megnyeri a mérkőzést, ha a mérkőzés mind a három menetében IPON –t szerzett. Ezt nevezik „Teljes Ippon-nak” (Full-Ippon). A menetidő lejárta előtt megnyeri a mérkőzést az a versenyző, aki Full-Ippont ér el. Ebben az esetben a vesztes versenyző 0 pont kap, a győztes 50 pontot kap (kivéve, ha a pontszáma már magasabb 50 pontnál.)

b.) Az a győztes versenyző, akik a menetidő alatt a legtöbb pontot elérte.

c.) Pontazonosság esetén az a versenyző nyer, aki a mérkőzés 3 részéből több részben ért el Ippont.

d.) Ha az eredmény egyenlő mind a pontokat, mind a mérkőzésrészeket illetően amelyekben Ippont értek el a versenyzők, akkor az nyer, aki több Ippont ért el.

e.) Ha az eredmény egyenlő mind a pontokat, mind a mérkőzésrészeket illetően amelyekben Ippont értek el a versenyzők, mind az Ippon számokat illetően, akkor 2 perces hosszabbítás következik.
A hosszabbítás előtt 1 perc szünet van. A küzdelem alatt elért pontok és büntetések a hosszabbítás alatt érvényesek.
A hosszabbítások addig folytatódnak, míg a küzdelemnek végeredménye nem születik.

14. Távolmaradás és feladás
a.) „Fusen-gachi” (Walk-over) – Győzelem az ellenfél távolmaradása esetén, ha az ellenfél 3 perc alatti 3 felhívásra nem jelenik meg a játéktéren.

b.) “Kiken-gachi” (Withrdawal) – Győzelem, ha az ellenfél feladja a mérkőzést. Ebben az esetben az MR a mérkőzést feladó versenyzőnek 0 pontot ad, míg a győztes 14 pontot kap. (kivéve, ha a győztes pontszámai magasabbak 14 pontnál.)

15. Sérülés, betegség vagy baleset
a. Minden esetben, amikor a küzdelmet meg kell szakítani egyik vagy mindkét versenyző sérülése miatt, a MR engedélyezhet versenyzőnként összesen 2 perc szünetet.
b. A szünet megkezdését és befejeztét a MR jelzi a TR-nek.
c. Ha a sérült versenyző nem tudja folytatni a mérkőzést, az MR és a két SR dönt a győztesről a következő módon:
1./ Ha a sérülés oka annak tulajdonítható, hogy a sérült versenyző hibájából történt, akkor a sérült versenyző 0 pontot, az ellenfél 14 pontot kap. (kivéve, ha a győztes pontszámai magasabbak 14 pontnál.)
2./ Ha a sérülés a sértetlen versenyző hibájából történt, akkor a sérült versenyző 14 pontot, az ellenfél 0 pontot kap. (kivéve, ha a győztes pontszámai magasabbak 14 pontnál.
3./ Ha lehetetlen kideríteni, hogy ki okozta a sérülést, akkor a sértetlen versenyző nyeri a mérkőzést. A sérült versenyző 0 pontot, az ellenfél 14 pontot kap. (kivéve, ha a győztes pontszámai magasabbak 14 pontnál.)
d.) Ha az egyik versenyző megbetegszik a verseny ideje alatt és nem tudja folytatni a versenyt, akkor elveszíti a versenyt. Az érintett személy 0 pontot kap, míg az ellenfele 14 pontot.
e.) Sérülés esetén a verseny hivatalos orvosának kell eldöntenie, hogy a sérült versenyző folytathatja-e a versenyt.
f.) Ha egy versenyző elveszti eszméletét vagy erősen megszédül, a küzdelmet le kell állítani és a versenyzőt kizárják a további versenyből.
g.) Ha egy versenyző már második alkalommal nyer küzdelmet úgy, hogy az ellenfele hibájából sérül meg, úgy a további versenyzéstől el kell tiltani.
16. Csapatverseny
Csapatverseny esetén a szabályok ugyanazok, mint az egyéni versenyeken.

17. Tartalékcsapat versenyzői
a.) A tartalékversenyzők helyettesíthetik azokat a versenyzőket, akik sérültek vagy betegek.
b.) A tartalék legyen az azonos súlycsoportban (vagy alacsonyabb súlycsoportban) mint az, akit ki kell cserélni.
c.) A tartalék versenyző csak egy súlykategóriával indítható feljebb, mint amibe mérlegelt.
d.) A tartalék versenyző csak a saját korcsoportjában indítható.
e.) Tartalékok nem helyettesíthetik a kizárásra ítélt versenyzőket.
f.) Tartalékversenyzőket be kell jelenteni és mérlegelni kell ugyanabban az időben, mint a rendes versenyzőket.
III. Fighting System korosztályos szabályai (U8-U15)

Dobástechnika korosztályos szabályozása (U18-U21+ korosztályokra nem vonatkozik)
Az általános dobásszabályoknál leírt szabályokon kívül az alábbi korosztályos szabályok a mérvadók a dobások végrehajtásánál.

A dobás végrehajtásánál tilos a nyak két kézzel való átkarolása anélkül, hogy belefognának legalább egy kart. (Nyak-, gerinc feszítés megelőzése érdekében)

A dobás végrehajtása közben ügyelni kell arra, hogy a dobást elszenvedő versenyzőnek lehetősége egyen szabályosan tompítani, kigurulni. Ha ez nem teljesül, az veszélyeztetés (Hansoku-make).

A kontroll nélkül végrehajtott dobástechnikák, melynél a dobást indító versenyző teljes súlyával ráesik az ellenfelére, veszélyeztetésnek számít, ami Hansoku-make büntetéssel sújtandó.

Amennyiben a versenyző kontroll nélkül dob, vagy nem biztosítja ellenfele szabályos esésének lehetőségét és ezért sérülést okoz, a verseny adott versenyszámából kizárásra kerül.

U8
Szabályosak a kar segítségével és/vagy a csípőn történő átforgatással végrehajtott dobások a kézzel lábra támadások, lábfelszedés kézzel, lábsöprések, lecsavarások.

U10
Szabályosak az U8 technikáin kívül a láb segítségével végrehajtott dobástechnikák is, amennyiben az ellenfél lábát nem hozza feszített helyzetbe. Ha az ellenfél lábát feszített helyzetbe hozza, az veszélyeztetés, a bíró Hansoku-make büntetést ítél.

U12
Az U8-U10 dobástechnikáin kívül végrehajthatók a test vetődésével végrehajtott dobások, de csak lesodrás szerűen, biztosítva az uke szabad leérkezését a földre. Amennyiben ez nem teljesül, az Hansoku-make büntetéssel sújtandó.
Tilosak azok a technikák, melyek az ellenfél teljes kiemelésével valósulnak meg.

U15
Tilos az ura-nage, kata guruma, kani basami és minden olyan technika, ami a JJIF általános szabály-leírásában szerepel.

18. Fighting System– Mikro U8 korosztály szabályai

18.1. Életkor
Az U8 korosztályban 6-7 éves gyerekek indulhatnak. Az életkor meghatározásánál az évszámot kell alapul venni.

18.2. Súlykategóriák
A résztvevőket a tényleges súlyuk szerint össze kell vonni. A súlykülönbségnek ezekben a csoportokban kevesebbnek kell lennie, mint 5 kiló.
Fiúk és lányok indulhatnak azonos kategóriában, de a szervezőknek törekedniük kell az azonos nemű kategóriák kialakítására.

18.3. A mérkőzés menetideje
A mérkőzés menetideje 2 perc. Ez a teljes menetidő. Az órát nem állítják meg csak akkor, ha bármilyen sérülés vagy egy hosszabb szünetet rendel el a mérkőzésvezető. Pontazonosság esetén nincsen hosszabbítás.
Két mérkőzés között maximum 5 perc pihenőidőt kell biztosítani.

18.4. A mérkőzés szabályai
1. rész: ütések, csapások, rúgások.
a.) az ütések, csapások, rúgások nem irányulhatnak a fej felé.
b.) támadható területek: a törzs öv és nyak közötti része egyenes, illetve köríves technikákkal. A hát nem támadható.
c.) azok a támadások érvényesek, amelyek 10 cm–en belül megközelítik a találati felület. A „skin-touch” (érintés!) pontszerző technika, de az ettől erősebben kivitetett technikáért büntetés (leléptetés) jár.
2. rész: dobások, földre vitelek
a.) Szabályosak a kar segítségével és/vagy a csípőn történő átforgatással végrehajtott dobások a kézzel lábra támadások, lábfelszedés kézzel, lábsöprések, lecsavarások. Tilosak azok a technikák, melyek az ellenfél teljes kiemelésével valósulnak meg.
b.)kizárólag olyan dobások szabályosak, melyek nem párosulnak feszítéssel
c.) lábbal kaszálni, akasztani, gáncsolni tilos
3. rész: földharc technikák
a.) csak leszorítások hajthatók végre
b.) a fojtás és feszítés technikák nem szabályosak

18.5. Pontozás
Pont akkor adható, ha azt egy versenyzőnek legalább kettő játékvezető jelzi. Az a pont érvényes, amit két bíró egyszerre mutat be egy versenyzőnek. Ha egy versenyző akciójára a bírók különböző pontokat ítélnek, az alacsonyabb került bejegyzésre.
1. részében adható pontok:
Csak kontrollált ütésekkel, csapásokkal és rúgásokkal lehet pontot szerezni (Hikite/Hikiashi).
Az ütközésekből adódó rúgásért/ütésért nem jár pont vagy intés.
a.) a ki nem védett ütésért, csapásért vagy rúgásért                                        2 pont (Ippon)
b.) a részlegesen kivédett ütésért, ‘csapásért vagy rúgásért                         1 pont (Wazaari)
2. részben adható pontok:
a.) a nem tökéletes dobásért vagy földre vitelért                                              1 pont (Wazaari)
b.) a tökéletes dobásért és földre vitelért                                                            2 pont (Ippon)
c.) lekopogtatásért                                                                                                       2 pont  
Ippon értékű az a dobás is, amikor az ellenfél a hasával ér tatamit.
3. részben adható pontok:
Csak szabályos leszorításért adhatók pontok.
a.) 0-6 másodperc leszorításért nem jár pont
b.) 7-9 másodperc                                                                                                         1 pont (Wazaari)
C.) 10 másodperc                                                                                                           2 pont (Ippon)
d.) lekopogtatásért                                                                                                       3 pont (Ippon)
Pontazonosság esetén a kevesebb súlyú versenyző a győztes.

18.6. Büntetések
A mérkőzés alatt elkövetett szabálytalanságok csak akkor szankcionálhatók, ha arra legalább két bíró beleegyezését adta.
A nem engedélyezett cselekményt shido-val kell büntetni, és az ellenfél kap       1 pontot (Wazaari-t):
a.) ha a támadás a fejre irányul
A tiltott cselekményt chui-val kell büntetni és az ellenfél kap                                      2 pontot (2 wazaari-t):
a.) ha a rúgások és ütések eltalálják a fejet
b.) ha veszélyes a dobás
c.) ha feszítés- vagy fojtástechnika a támadás
Leléptetés jár az 1. részben nagy erővel bevitt, kontrollálatlan támadásért.

19. Fighting System– Kölyök U10 korosztály szabályai

19.1. Életkor
Az U10 korosztályban 8-9 éves gyerekek indulhatnak. Az életkor meghatározásánál az évszámot kell alapul venni.

19.2. Súlykategóriák
A résztvevőket a tényleges súlyuk szerint össze kell vonni. A súlykülönbségnek ezekben a csoportokban kevesebbnek kell lennie, mint 5 kiló.
Fiúk és lányok indulhatnak azonos kategóriában, de a szervezőknek törekedniük kell az azonos nemű kategóriák kialakítására. Ajánlott súlykategória, a versenyzők száma meghaladja a három főt:
Lányok: -20 kg, -22 kg, -25 kg, -28 kg, -32 kg, -36 kg, -40 kg, +40 kg
Fiúk:  -21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -34 kg, -38 kg, -42 kg, +42 kg

19.3. A mérkőzés menetideje
A mérkőzés menetideje 2 perc. Ha az órát megállítják, a közben eltelt idő nem számít bele a menetidőbe. Pontazonosság esetén 1 perc a hosszabbítás.
Két mérkőzés között maximum 5 perc pihenőidőt kell biztosítani.

19.4. A mérkőzés szabályai
1. rész: ütések, csapások, rúgások.
a.) az ütések, csapások, rúgások nem irányulhatnak a fej felé.
b.) támadható területek: a törzs öv és nyak közötti része egyenes, illetve köríves technikákkal. A hát nem támadható.
c.) azok a támadások érvényesek, amelyek 10 cm–en belül megközelítik a találati felület. A „skin-touch” (érintés!) pontszerző technika, de az ettől erősebben kivitetett technikáért büntetés (leléptetés) jár.
2. rész: dobások, földre vitelek
a.) Szabályosak az U8 technikáin kívül a láb segítségével végrehajtott dobástechnikák is, amennyiben az az ellenfél lábát nem hozza feszített helyzetbe. Ha az ellenfél lábát feszített helyzetbe hozza, az veszélyeztetés, a bíró Hansoku-make büntetést ítél. Tilosak azok a technikák, melyek az ellenfél teljes kiemelésével valósulnak meg.
b.)kizárólag olyan dobások szabályosak, melyek nem párosulnak feszítéssel
3. rész: földharc technikák
a.) csak leszorítások hajthatók végre
b.) a fojtás és feszítés technikák nem szabályosak

19.5. Pontozás
Pont akkor adható, ha azt egy versenyzőnek legalább kettő játékvezető jelzi. Az a pont érvényes, amit két bíró egyszerre mutat be egy versenyzőnek. Ha egy versenyző akciójára a bírók különböző pontokat ítélnek, az alacsonyabb került bejegyzésre.
1. részében adható pontok:
Csak kontrollált ütésekkel, csapásokkal és rúgásokkal lehet pontot szerezni (Hikite/Hikiashi).
Az ütközésekből adódó rúgásért/ütésért nem jár pont vagy intés.
a.) a ki nem védett ütésért, csapásért vagy rúgásért                                        2 pont (Ippon)
b.) a részlegesen kivédett ütésért, csapásért vagy rúgásért                          1 pont (Wazaari)
2. részben adható pontok:
a.) a nem tökéletes dobásért vagy földre vitelért                                              1 pont (Wazaari)
b.) a tökéletes dobásért és földre vitelért                                                            2 pont (Ippon)
Ippon értékű az a dobás is, amikor az ellenfél a hasával ér tatamit.
3. részben adható pontok:
Csak szabályos leszorításért adhatók pontok.
a.) 0-9 másodperc leszorításért nem jár pont
b.) 10-14 másodperc                                                                                                    1 pont (Wazaari)
C.) 15 másodperc                                                                                                           2 pont (Ippon)

19.6. Büntetések
A mérkőzés alatt elkövetett szabálytalanságok csak akkor szankcionálhatók, ha arra legalább két bíró beleegyezését adta.
A nem engedélyezett cselekményt shido-val kell büntetni, és az ellenfél kap       1 pontot (Wazaari-t):
a.) ha a támadás a fejre irányul

A tiltott cselekményt chui-val kell büntetni és az ellenfél kap                                      2 pontot (2 wazaari-t):
a.) ha a rúgások és ütések eltalálják a fejet
b.) ha veszélyes a dobás
c.) ha feszítés- vagy fojtástechnika a támadás
Leléptetés jár az 1. részben nagy erővel bevitt, kontrollálatlan támadásért.

20. Fighting System– Gyerek U12 korosztály szabályai

20.1. Életkor
Az U12 korosztályban 10-11 éves gyerekek indulhatnak. Az életkor meghatározásánál az évszámot kell alapul venni.

20.2. Súlykategóriák
Lányok: -22 kg, -25 kg, -28 kg, -32 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, 48+ kg
Fiúk: -24 kg, -27 kg, -30 kg, -34 kg, -38 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg, 50+ kg

20.3. A mérkőzés menetideje
A mérkőzés menetideje 2 perc. Ha az órát megállítják, a közben eltelt idő nem számít bele a menetidőbe. Pontazonosság esetén 1 perc a hosszabbítás.
Két mérkőzés között maximum 5 perc pihenőidőt kell biztosítani.

20.4. A mérkőzés szabályai
1. rész: ütések, csapások, rúgások.
a.) támadható a fej köríves ütésekkel, csapásokkal, rúgásokkal, de a támadás nem érheti el a fejet
b.) támadható területek: a törzs öv és nyak közötti része egyenes, illetve köríves technikákkal. A hát nem támadható.
c.) azok a támadások érvényesek, amelyek 10 cm–en belül megközelítik a találati felület. A „skin-touch” (érintés!) a törzsön pontszerző technika, de az ettől erősebben kivitetett technikáért büntetés (leléptetés) jár.
2. rész: dobások, földre vitelek
a.) Az U8-U10 dobástechnikáin kívül végrehajthatók a test vetődésével végrehajtott dobások, de csak lesodrás szerűen, biztosítva az uke szabad leérkezését a földre. Amennyiben ez nem teljesül, az Hansoku-make büntetéssel sújtandó. Tilosak azok a technikák, melyek az ellenfél teljes kiemelésével valósulnak meg.
b.) kizárólag olyan dobások szabályosak, melyek nem párosulnak feszítéssel
3. rész: földharc technikák
a.) csak leszorítások hajthatók végre
b.) a fojtás és feszítés technikák nem szabályosak

20.5. Pontozás
Pont akkor adható, ha azt egy versenyzőnek legalább kettő játékvezető jelzi. Az a pont érvényes, amit két bíró egyszerre mutat be egy versenyzőnek. Ha egy versenyző akciójára a bírók különböző pontokat ítélnek, az alacsonyabb került bejegyzésre.
1. részében adható pontok:
Csak kontrollált ütésekkel, csapásokkal és rúgásokkal lehet pontot szerezni (Hikite/Hikiashi).
Az ütközésekből adódó rúgásért/ütésért nem jár pont vagy intés.
a.) a ki nem védett ütésért, csapásért vagy rúgásért                                        2 pont (Ippon)
b.) a részlegesen kivédett ütésért, csapásért vagy rúgásért                          1 pont (Wazaari)
2. részben adható pontok:
a.) a nem tökéletes dobásért vagy földre vitelért                                              1 pont (Wazaari)
b.) a tökéletes dobásért és földre vitelért                                                            2 pont (Ippon)
c.) lekopogtatásért                                                                                                       2 pont (Ippon)
Ippon értékű az a dobás is, amikor az ellenfél a hasával ér tatamit
3. részben adható pontok:
Csak szabályos leszorításért adhatók pontok.
a.) 0-9 másodperc leszorításért nem jár pont
b.) 10-14 másodperc                                                                                                    1 pont (Wazaari)
C.) 15 másodperc                                                                                                           2 pont (Ippon)
d.) lekopogtatásért                                                                                                       3 pont (ippon)

20.6. Büntetések
A mérkőzés alatt elkövetett szabálytalanságok csak akkor szankcionálhatók, ha arra legalább két bíró beleegyezését adta.
A nem engedélyezett cselekményt shido-val kell büntetni, és az ellenfél kap       1 pontot (Wazaari-t):
a.) ha a támadás a fejre irányul
b.) kontrollálatlan (vak) technikáért – ha a támadó nem néz a támadás irányába
A tiltott cselekményt chui-val kell büntetni és az ellenfél kap                                      2 pontot (2 wazaari-t):
a.) ha a rúgások és ütések eltalálják a fejet
b.) ha veszélyes a dobás
c.) gáncsolás, lábakasztással végrehajtott dobás
d.) ha feszítés- vagy fojtástechnika a támadás
Leléptetés jár az 1. részben nagy erővel bevitt, kontrollálatlan támadásért.

21. Fighting System– Kadet U15 korosztály szabályai

21.1. Életkor
Az U15 korosztályban 12-14 éves gyerekek indulhatnak. Az életkor meghatározásánál az évszámot kell alapul venni.

21.2. Súlykategóriák
Lányok: -32 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, 63+ kg
Fiúk: -34 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, 66+ kg,

21.3. A mérkőzés menetideje
A mérkőzés menetideje 3 perc. Csak a tiszta küzdelmi idő kerül mérésre, az órát minden olyan esetben meg kell állítani, amikor a küzdelem valamiért megszakad (pl. bírói intézkedés, orvosi ellátás, értékelés, stb.). Pontazonosság esetén 1 perc pihenőt követően 1 perc a hosszabbítás. A mérkőzés befejezési idejét módosítja, a normál menetidő elérésekor egy versenyző leszorítást hajt végre.
Két mérkőzés között maximum 5 perc pihenőidőt kell biztosítani.

21.4. A mérkőzés szabályai
1. rész: ütések, csapások, rúgások.
a.) támadható a fej köríves ütésekkel, csapásokkal, rúgásokkal, de a támadás nem érheti el a fejet
b.) támadható területek: a törzs öv feletti része (has, mellkas) egyenes, illetve köríves technikákkal.
c.) azok a támadások érvényesek, amelyek 10 cm–en belül megközelítik a találati felület. A „skin-touch” (érintés!) a fejen pontszerző technika, de az ettől erősebben kivitelezett technikáért büntetés jár. A testre olyan félerejű találat érvényes, ami az ellenfelet nem billenti ki az állásából. Ennél erősebb találat azonnali leléptetéssel jár.
2. rész: dobások, földre vitelek
a.) Tilos az ura-nage, kata guruma, kani basami és minden olyan technika, ami a JJIF általános szabály-leírásában is tilos.
b.) kizárólag olyan dobások szabályosak, melyek nem párosulnak feszítéssel
3. rész: földharc technikák
a.) a feszítő és fojtástechnikákat csak el kell indítani, de befejezni (erővel meghúzni) tilos
b.) a boka és a csukló feszítése tilos.
c.) a fojtás csak a gi használatával engedélyezett

21.5. Pontozás
Pont akkor adható, ha azt egy versenyzőnek legalább kettő játékvezető jelzi. Az a pont érvényes, amit két bíró egyszerre mutat be egy versenyzőnek. Ha egy versenyző akciójára a bírók különböző pontokat ítélnek, az alacsonyabb került bejegyzésre.
A játékvezető megállítja a mérkőzést, ha megítélése szerint a feszítés vagy a fojtás technika folytatása veszélyes a technikát elszenvedő versenyzőre. Ebben az esetben a mérkőzés állásból folytatódik.
1. részében adható pontok:
Csak kontrollált ütésekkel, csapásokkal és rúgásokkal lehet pontot szerezni (Hikite/Hikiashi).
Az ütközésekből adódó rúgásért/ütésért nem jár pont vagy intés.
a.) a ki nem védett ütésért, csapásért vagy rúgásért                                        2 pont (Ippon)
b.) a részlegesen kivédett ütésért, csapásért vagy rúgásért                          1 pont (Wazaari)
2. részben adható pontok:
a.) a nem tökéletes dobásért vagy földre vitelért                                              1 pont (Wazaari)
b.) a tökéletes dobásért és földre vitelért                                                            2 pont (Ippon)
Ippon értékű az a dobás is, amikor az ellenfél a hasával ér tatamit.
3. részben adható pontok:
Csak szabályos leszorításért adhatók pontok.
a.) 0-9 másodperc leszorításért nem jár pont
b.) 10-14 másodperc                                                                                                    1 pont (Wazaari)
C.) 15 másodperc                                                                                                           2 pont (Ippon)
d.) lekopogtatott fojtásért                                                                                         3 pont (Ippon)
e.) lekopogtatott feszítésért                                                                                      3 pont (Ippon)

Ha a fojtás és/vagy a rögzítés technikailag korrekt formában van végrehajtva, és feladással végződhet, akkor a bírónak a küzdelmet „Matte” vezényszóval meg kell állítani és 3 pontos Ippont kell ítélni.

21.6. Büntetések
A mérkőzés alatt elkövetett szabálytalanságok csak akkor szankcionálhatók, ha arra legalább két bíró beleegyezését adta.
A nem engedélyezett cselekményt shido-val kell büntetni, és az ellenfél kap       1 pontot (Wazaari-t):
a.) ha az egyenes ütés, rúgás a fejre irányul
b.) kontrollálatlan (vak) technikáért – ha a támadó nem néz a támadás irányába

A tiltott cselekményt chui-val kell büntetni és az ellenfél kap                                      2 pontot (2 wazaari-t):
a.) ha a rúgások és ütések eltalálják a fejet
b.) ha veszélyes a dobás, gáncsolás, lábakasztással végrehajtott dobás
c.) bármilyen kulcs vagy fojtás végrehajtásáért a 2. részben
d.) a nem engedélyezett feszítés- vagy fojtástechnikáért
e.) bármilyen lábkulcs végrehajtásáért, amely engedélyezett az U18 és a fölötte lévő korcsoportoknál
Leléptetés jár az 1. részben nagy erővel bevitt kontrollálatlan támadásért, valamint a 3. részben a kontrol nélküli feszítés technikáért. 

22. Fighting System Junior U18 – Felnőtt U21 – Senior U21+ korosztály szabályai

22.1. Életkor
Az U18 korosztályban 15-17 éves korú versenyzők indulhatnak.
Az U21 korosztályban 18-20 éves korú versenyzők indulhatnak.
Az U+21 korosztályban 21 éves kor elért versenyzők indulhatnak.
Az életkor meghatározásánál az évszámot kell alapul venni.

22.2. Súlykategóriák
Súlykategóriák az U18 korosztályban:
Lányok: -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, 70+ kg
Fiúk: -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, 81+ kg

Súlykategóriák az U21 és az U+21 korosztályokban:
Nők: -49kg, -55kg, -62kg, -70kg, 70+ kg
Férfiak: -56kg, -62kg, -69kg, -77kg, -85kg, -94kg, 94+ kg

22.3. A mérkőzés menetideje
A mérkőzés menetideje 3 perc. Csak a tiszta küzdelmi idő kerül mérésre, az órát minden olyan esetben meg kell állítani, amikor a küzdelem valamiért megszakad (pl. bírói intézkedés, orvosi ellátás, értékelés, stb.). Pontazonosság esetén 1 perc pihenőt követően 2 perc a hosszabbítás. A mérkőzés befejezési idejét módosítja, a normál menetidő elérésekor egy versenyző leszorítást hajt végre.
Két mérkőzés között maximum 5 perc pihenőidőt kell biztosítani.

22.4. A mérkőzés szabályai
1. rész: ütések, csapások, rúgások.
a.) támadható a fej köríves ütésekkel, csapásokkal, rúgásokkal, de a támadás nem érheti el a fejet
b.) támadható területek: a törzs öv feletti része (has, mellkas) egyenes, illetve köríves technikákkal.
c.) azok a támadások érvényesek, amelyek 10 cm–en belül megközelítik a találati felület. A „skin-touch” (érintés!) a fejen pontszerző technika, de az ettől erősebben kivitelezett technikáért büntetés jár. A testre olyan félerejű találat érvényes, ami az ellenfelet nem billenti ki az állásából. Ennél erősebb találat azonnali leléptetéssel jár.
2. rész: dobások, földharc technikák (feszítések, fojtások)
a.) kizárólag olyan dobások szabályosak, melyek nem párosulnak feszítéssel
3. rész: földharc technikák, leszorítások, feszítések és fojtások
a.) tilos a marokkal fojtás
b.) a boka és a csukló feszítése tilos
c.) tilos a láb csavaró feszítése
d.) a pusztakezes és a gi-vel végzett fojtás engedélyezett, a marokfojtás tilos.

22.5. Pontozás
Pont akkor adható, ha azt egy versenyzőnek legalább kettő játékvezető jelzi. Az a pont érvényes, amit két bíró egyszerre mutat be egy versenyzőnek. Ha egy versenyző akciójára a bírók különböző pontokat ítélnek, az alacsonyabb került bejegyzésre.
1. részében adható pontok:
Csak kontrollált ütésekkel, csapásokkal és rúgásokkal lehet pontot szerezni (Hikite/Hikiashi).
Az ütközésekből adódó rúgásért/ütésért nem jár pont.
a.) a ki nem védett ütésért, csapásért vagy rúgásért                                        2 pont (Ippon)
b.) a részlegesen kivédett ütésért, csapásért vagy rúgásért                          1 pont (Wazaari)

2. részben adható pontok:
a.) a nem tökéletes dobásért vagy földre vitelért                                              1 pont (Wazaari)
b.) a tökéletes dobásért és földre vitelért                                                            2 pont (Ippon)
Ippon értékű az a dobás is, amikor az ellenfél a hasával ér tatamit.

c.) fojtásért, feszítésért, ha a versenyző nem kopog és a vezetőbírónak kell megállítania a mérkőzést „Matte” vezényszóval                                                                                                    2 pont (Ippon)
d.) fojtás, feszítés esetén, kopogtatással                                                              2 pont (Ippon)

3. részben adható pontok:
a.) Fojtások és feszítések esetén ha a versenyző nem  tud lekopogni,
és a vezetőbírónak „Matte” vezényszóval kell megállítania  a mérkőzést               3 pont (Ippon)
b). Fojtások, feszítések és leszorítások lekopogással                                                       3 pont (Ippon)
c.) A leszorítás (Osae-komi), ha az 15 másodperc.                                                           2 pont (Ippon)
d.) A leszorítás (Osae-komi), ha az 10-14 másodperc                                                      1 pont (Wazaari)

Osae-Komi mérése elindul, ha:
– a leszorított személy a padlón fekszik,
– a Tori lábai szabadon vannak,
– az Uke jól lefogott és nem tud szabadon mozogni, a Tori kontroll alatt tartja az Uke-t.

Osae-Komi időmérése akkor is tart, ha:
– a kontroll alatt tartott személy képes átkulcsolni a Tori  egyik lábát
– a kontroll alatt tartott személy oldalra vagy a hátára fordul.
– ha mindkét fél teljesen kívül került a küzdőtéren az Osae-Komi során, a vezetőbíró „Toketa” vezényszóval megállítja a mérkőzést. 

Sankaku-jime végrehajtása a keresztbetett lábon belül a Tori egy karjának segítségével kell történjen.
A Sankaku-jime és a Juji-gatame is Osae-komi technikának számít, amíg a Tori teljes kontroll alatt tartja az Uke felsőtestét, de nincs olyan jól végrehajtva, hogy le kelljen kopogni vagy meg kellene állítani a mérkőzést.
Ha az Uke felsőtestét egyenes láb kulcsolásával kontroll alatt tartja a Tori, ezt Osae-komi-nak kell tekinteni. Ha az Uke képes forgatni a felsőtestét, akkor elhangzik a „Toketa” vezényszó.

Különböző kontrollpozíciókat lehet váltogatni egy leszorítás alatt, fontos hogy a kontroll ne szűnjön meg. Kontrollpoziciók váltogatásával nem lehet pontokat felhalmozni (Nincsen „csiki-csuki”). Ha egy leszorítás (pl. kesa gatame) 10 másodpercig tart, majd a Tori karfeszítést kivitelez, ebben az esetben csak a karfeszítésért jár ippon (nem jár wazaari+ippon).

22.6. Büntetések
A mérkőzés alatt elkövetett szabálytalanságok csak akkor szankcionálhatók, ha arra legalább két bíró beleegyezését adta.

22.6.1. Shido
A nem engedélyezett cselekményt shido-val kell büntetni, és az ellenfél kap       1 pontot (Wazaari):
a.) ha az egyik vagy mindkét versenyző passzivitást mutat, illetve kisebb technikai szabálytalanságokat követ el.
Passzivitás az 1. részben: Az egyik vagy mindkét versenyző nem törekszik pontszerzésre.
Az egyik vagy mindkét versenyző nem aktív, hogy a kapott pontjait megőrizze.
Egy vagy mindkét versenyző inaktív közvetlenül a 2. küzdelmi rész vagy a 3. küzdelmi rész előtt.
Egyik vagy mindkettő versenyző nem